Zakup paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236) Gmina Kobiele Wielkie informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

                                                 Z upoważnienia Wójta
                                                 Sekretarz Gminy
                                                 Józef Szpruch

 

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Krzysztof Wrótniak | Data wprowadzenia: 2022-11-04 14:23:48 | Data modyfikacji: 2022-11-04 14:24:19.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 28.06.2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobiele Wielkie przeznaczonych na wynajem.

Pobierz ogłoszenie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Krzysztof Wrótniak | Data wprowadzenia: 2022-06-28 13:12:07 | Data modyfikacji: 2022-11-04 14:24:51.

Zarządzenie Nr 19.2019 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 16 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego, ograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:33:22.

Zarządzenia Nr 13/2019 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży będących własnością Gminy Kobiele Wielkie.

Pobierz wykaz

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-15 11:55:06.

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich informuje, że w odniesieniu do programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom oraz w zakresie zapewniania całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym (psy i koty).

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-04 09:25:55.

Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie

Treść zarządzenia

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:56:28 | Data modyfikacji: 2018-06-11 14:26:18.

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Treść zarządzenia

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:17:59 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:18:54.

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia

Informacja o wyniku przetargu

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 15:09:36.

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w gminie Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:26:26.

Zawiadomienie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 12:19:15 | Data modyfikacji: 2017-10-02 12:19:52.

Wójt Gminy Kobiele Wielkie podaje do publicznej wiadomości treść Decyzji znak: GNI.6823.3.16.2016 Starosty Radomszczańskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie uznania nieruchomości położonej w gminie Kobiele Wielkie obręb geodezyjny Biestrzyków Mały działki numer 77 o powierzchni 0,24 ha oraz 78 o powierzchni 0,60 ha jako stanowiącą mienie gromadzkie na dzień 5 lipca 1963r.

Treść decyzji

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-11-21 15:03:55 | Data modyfikacji: 2016-11-21 15:04:16.

Ogłoszenie o przetargu.

I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie, położonej w obrębie geodezyjnym Babczów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65, o powierzchni 0,2000 ha, dla które

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-11-18 10:10:48.

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Artur Kozielski | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:07:10.

Ogłoszenie o przetargu

I przetarg ustny, ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Kobiele Małe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 749 o pow. 0,2600 ha.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-11-04 13:18:28.

Zawiadomienie dla organizatorów zgromadzeń.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2015-10-23 07:44:13.
Informacja o otrzymaniu wsparcia

Informacja o otrzymaniu wsparcia "Książki naszych marzeń"

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:08:58 | Data modyfikacji: 2015-10-21 10:13:43.

Zarządzenie nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-27 10:09:14.
Ogłoszenie o przetargu

II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wola Rożkowa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 263/1 o pow. 0,1700 ha.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-05-30 11:54:50 | Data modyfikacji: 2014-05-30 12:03:34.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 11:54:50
Data modyfikacji: 2014-05-30 12:03:34
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński