Zarządzenie Nr 10/2022 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 dla innej formy wychowania przedszkolnego przy publicznej szkole podstawowej, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2022-01-31 13:50:58.

Zarządzenie Nr 35/2021 Wójta Gminy Kobiele Wielkie Kobiele Wielkie z dnia 5 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzania wyborów uzupełniających po wygaśnięciu mandatu Sołtysa w sołectwie Orzechów Gminy Kobiele Wielkie na kadencję 2018 -2023.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2021-08-09 14:17:05.

Zarządzenie Nr 4/2021 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 20 stycznia 2020 r.w sprawie powołania koordynatora ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w Gminie Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2021-01-20 09:45:05.

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:31:37.

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:31:19.

Zarządzenie Nr 10/2019 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Orzechowie.

Zarządzenie Nr 10/2019

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2019-04-03 15:00:37.

Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich.

Zarządzenie Nr 9/2019

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:57:30.

Zarządzenie Nr 62/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie przyjęcia „ Statutów Sołectw: Babczów, Biestrzyków Mały, Biestrzyków Wielki, Brzezinki, Cadów, Cieszątki, Huta Drewniana, Karsy , Kobiele Małe, Kobiele Wielkie, Łowicz, Nowy Widok, Orzechów, Orzechówek, Posadówka, Przyborów, Przybyszów, Ujazdówek, Wola Rożkowa, Zrąbiec”.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-21 13:01:57 | Data modyfikacji: 2018-12-21 13:03:07.

Zarządzenie nr 52. 2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:25:35.

Zarządzenie nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:45:11.

Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-05-25 08:53:23.

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 14:36:22.

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji Gminy Kobiele Wielkie

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Krzysztof Wrótniak | Data wprowadzenia: 2017-07-12 14:24:50.

Zarządzenie Nr 0050.50.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:19:58.

Zarządzenie Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnai 07 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2016-07-11 08:45:01.

Zarządzenie nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25.05.2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Agnieszka Pokora | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:59:05.
Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:59:05
Autor: Agnieszka Pokora
Opublikowane przez: Daniel Carzyński