Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 06.12.2019 r. wpłynęła petycja

Przebieg postępowania

1. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 6 grudnia 2019r.
2 .Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji.
Petycja z dnia 6 grudnia 2019r. zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.870) została rozpoznana na posiedzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 6 grudnia 2019r.
Petycja w pełnym zakresie wniosków zaopiniowana negatywnie.
Uzasadnienie
W zakresie pkt.1 petycji organ uznał ją za bezprzedmiotową z uwagi na fakt braku na terenie gminy płatnych miejsc parkingowych.
W zakresie pkt. 2 organ uznał, że tematyka podnoszona w tym punkcie nie leży w zakresie właściwości zadań gminy.

Pobierz petycję

Uchwała nr XVI/92/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 12.12.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-08-19 09:21:34 | Data modyfikacji: 2022-08-19 09:23:50.

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 29.11.2019 r. wpłynęła petycja

Przebieg postępowania

  1. Petycja skierowana do Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 29 listopada 2019r.
  2. Opinia Komisji Skarg Wniosków i Petycji.

Petycja z dnia 28 listopada 2019r. zgodnie z art. 6 ust.2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.870) została rozpoznana na posiedzeniu przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji w dniu 6 grudnia 2019r.

Część pierwsza punktu 1 petycji została pozytywnie rozpatrzona przez komisję, a część druga tegoż samego punktu jak i pozostałe punkty petycji komisja postuluje, aby przekazać je do rozpatrzenia innym właściwym organom.

 

Pobierz petycję

Uchwała nr XVI/91/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 12.12.2019 r

Uzasadnienie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-08-19 09:18:06.

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 14.10.2019 r. wpłynęła petycja

Przebieg postępowania

1.  Potwierdzono wnioskodawcy otrzymanie petycji,
2.  Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu,
3.  Petcję skierowano do referatu finansowego celem dokonania analizy - możliwośći wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dotyczących płatności bezgotówkowych.

 

Pobierz petycję

Odpowiedź na petycję

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-08-19 09:16:26.

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 09.08.2019 r. wpłynęła petycja

Przebieg postępowania

1.  Potwierdzono wnioskodawcy otrzymanie petycji,
2.  Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu,
3.  Petcję skierowano do referatu finansowego celem dokonania analizy - możliwośći wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb interesantów - dotyczących płatności bezgotówkowych.

 

Pobierz petycję

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-08-19 09:15:03.
Data wprowadzenia: 2022-08-19 09:15:03
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński