Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 16.07.2016 r. wpłynęła petycja

Przebieg postępowania

29.07.2016 r.
1.    Potwierdzono wnioskodawcy otrzymanie petycji,
2.    Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu,
3.    Petycję skierowano do referatu inwestycji, zamówień publicznych , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska celem dokonania analizy sygnalizowanej w petycji problematyki efektywności energetycznej.

05.08.2016 r.
Pracownicy referatu  inwestycji, zamówień publicznych , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,  w obszarze działania których może wystąpić zagadnienie efektywności energetycznej dokonali analizy  sygnalizowanej petycją problematyki.
Petycja będzie przechowywana w stosownej teczce tegoż referatu przez okres 2 lat. Po tym czasie teczka zostanie zarchiwizowana zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.

 

Pobierz petycję

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-08-19 09:09:16.

Do Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich w dniu 02.06.2016 r. wpłynęła petycja

Przebieg postępowania

02.06.2016 r.
1.    Potwierdzono wnioskodawcy otrzymanie petycji,
2.    Z petycją zapoznało się kierownictwo urzędu,
3.    Petycję skierowano do referatu inwestycji, zamówień publicznych , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska celem dokonania analizy sygnalizowanej w petycji problematyki efektywności energetycznej.

15.06.2016 r.
Pracownicy referatu  inwestycji, zamówień publicznych , gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,  w obszarze działania których może wystąpić zagadnienie efektywności energetycznej dokonali analizy  sygnalizowanej petycją problematyki.
Petycja będzie przechowywana w stosownej teczce tegoż referatu przez okres 2 lat. Po tym czasie teczka zostanie zarchiwizowana zgodnie z przepisami instrukcji kancelaryjnej.

Pobierz petycję

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-08-19 09:06:26 | Data modyfikacji: 2022-08-19 09:08:24.
Data wprowadzenia: 2022-08-19 09:06:26
Data modyfikacji: 2022-08-19 09:08:24
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński