Rachunki bankowe: Częstochowski Bank Spółdzielczy Jura Bank Oddział w Kobielach Wielkich

1. Wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych:
- podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych,
- opłaty za udostępnienie danych,
- darowizny,
- opłaty za zajecie pasa drogowego,
- opłaty targowe,
- opłaty skarbowe,
- opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

                   61 8267 1022 2002 0000 0589 0002

2. Wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

                   86 8267 1022 2002 2000 0589 0027

3. Wadia przetargowe (nieruchomości, inwestycje) zabezpieczenia

                   60 8267 1022 2002 2000 0589 0010

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2022-07-20 09:20:29 | Data modyfikacji: 2022-07-20 09:21:14.
Data wprowadzenia: 2022-07-20 09:20:29
Data modyfikacji: 2022-07-20 09:21:14
Autor: Barbara Pokora
Opublikowane przez: Daniel Carzyński