Protokół głosowania imiennego z XXXV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30.12.2021 roku.

Pobierz protokół

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-18 12:45:24.

Uchwała Nr XXXV/212/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej - stałej komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie na 2022 rok.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:26:07 | Data modyfikacji: 2022-01-14 08:26:58.

Uchwała Nr XXXV/211/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:25:52 | Data modyfikacji: 2022-01-14 08:29:52.

Uchwała Nr XXXV/210/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia darowizny udziału w prawie własności nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:25:36 | Data modyfikacji: 2022-01-14 08:32:11.

Uchwała Nr XXXV/209/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie, składów osobowych i określenia przedmiotu ich działania.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:25:20 | Data modyfikacji: 2022-01-14 08:37:24.

Uchwała Nr XXXV/208/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:24:15 | Data modyfikacji: 2022-01-14 08:39:57.

Uchwała Nr XXXV/207/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:24:01 | Data modyfikacji: 2022-01-14 08:42:52.

Uchwała Nr XXXV/206/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2022-2035. 

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:23:43 | Data modyfikacji: 2022-02-03 20:52:48.

Uchwała Nr XXXV/205/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kobiele Wielkie na rok 2022.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:20:28 | Data modyfikacji: 2022-01-14 08:44:55.

Uchwała Nr XXXV/204/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2021 – 2031.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:19:32 | Data modyfikacji: 2022-01-18 12:17:12.

Uchwała Nr XXXV/203/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:14:47 | Data modyfikacji: 2022-01-14 08:46:05.

Uchwała Nr XXXV/202/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:14:21 | Data modyfikacji: 2022-01-14 08:47:42.

Uchwała Nr XXXV/201/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 grudnia 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie kredytu bankowego długoterminowego w roku 2021.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2022-01-14 08:13:59.

Protokół głosowania imiennego z XXXIV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30.11.2021 roku.

Pobierz protokół

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-12-09 13:17:40.

Uchwała Nr XXXIV/200/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:46:22 | Data modyfikacji: 2021-12-09 13:14:15.

Uchwała Nr XXXIV/199/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:46:06 | Data modyfikacji: 2021-12-09 13:13:12.

Uchwała Nr XXXIV/198/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2021 – 2031.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:44:20 | Data modyfikacji: 2022-01-18 12:38:07.

Uchwała Nr XXXIV/197/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:43:12 | Data modyfikacji: 2021-12-09 13:09:14.

Uchwała Nr XXXIV/196/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:42:33 | Data modyfikacji: 2021-12-09 13:08:10.

Uchwała Nr XXXIV/195/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:41:49 | Data modyfikacji: 2021-12-09 13:07:14.

Uchwała Nr XXXIV/194/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:41:33 | Data modyfikacji: 2021-12-09 13:04:33.

Uchwała Nr XXXIV/193/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie „Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych oraz uczniów publicznego gimnazjum, dla których Gmina Kobiele Wielkie jest organem prowadzącym”.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-12-09 12:41:20 | Data modyfikacji: 2021-12-09 12:58:54.

Uchwała Nr XXXIV/192/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kobiele Wielkie”.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-12-09 11:52:27 | Data modyfikacji: 2021-12-09 12:50:29.

Uchwała Nr XXXIV/191/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobiele Wielkie na 2022 rok.


Treść uchwały

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-12-09 11:52:13 | Data modyfikacji: 2021-12-09 13:01:28.

Protokół głosowania imiennego z XXXIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30.09.2021 roku.

Pobierz protokół

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-11-25 12:21:14.

Uchwała nr XXXIII/190/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2021 r. w sprawie przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy z Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Moszczenica, Gminą Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą Szczerców, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą Gomunice, Gminą Kamieńsk, Miastem Piotrków Trybunalski, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-10-18 13:21:41 | Data modyfikacji: 2021-10-18 13:27:37.

Uchwała nr XXXIII/189/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2021 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 3925 E w miejscowości Łowicz.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-10-18 13:21:25 | Data modyfikacji: 2021-10-18 13:23:06.

Uchwała nr XXXIII/188/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2021 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzonych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-10-18 12:15:41 | Data modyfikacji: 2021-10-18 12:49:43.

Uchwała nr XXXIII/187/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2021 r. w sprawie ustalenia dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-10-18 11:39:32 | Data modyfikacji: 2021-10-18 12:48:34.

Uchwała nr XXXIII/186/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2021 r. w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-10-18 11:39:17 | Data modyfikacji: 2021-10-18 12:47:25.

Uchwała nr XXXIII/185/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2021 r. w sprawie zatwierdzenia stanowiska z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną - stałą komisję Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-10-18 11:39:03 | Data modyfikacji: 2021-10-18 12:53:07.

Uchwała nr XXXIII/184/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty za posiadanie psów w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-10-18 11:38:50 | Data modyfikacji: 2021-10-18 12:17:59.

Uchwała nr XXXIII/183/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2021 – 2031.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-10-18 11:34:19 | Data modyfikacji: 2021-11-08 14:31:01.

Uchwała nr XXXIII/182/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-10-18 11:34:05.

Protokół głosowania imiennego z XXXII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 28.07.2021 roku.

Pobierz protokół

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-08-25 11:12:54.

Uchwała nr XXXII/181/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.07.2021 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie kredytu bankowego długoterminowego w roku 2021

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-08-25 09:41:30 | Data modyfikacji: 2021-08-25 09:46:42.

Uchwała nr XXXII/180/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.07.2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2021 – 2031.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-08-25 09:41:06 | Data modyfikacji: 2021-08-25 09:52:44.

Uchwała nr XXXII/179/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.07.2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Treść uchwały

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-08-25 09:40:51 | Data modyfikacji: 2021-08-25 09:45:55.

Uchwała nr XXXII/178/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.07.2021 r. w sprawie: niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-08-25 09:40:37 | Data modyfikacji: 2021-08-25 09:48:06.

Uchwała nr XXXII/177/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.07.2021 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-08-25 09:40:23 | Data modyfikacji: 2021-08-25 09:51:40.

Uchwała nr XXXII/176/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.07.2021 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian do Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Kobiele Wielkie i przekazania projektu do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-08-25 09:40:12 | Data modyfikacji: 2021-08-25 09:50:27.

Uchwała nr XXXI/175/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.06.2021 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2021 – 2031.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:50:31 | Data modyfikacji: 2021-07-09 11:16:07.

Uchwała nr XXXI/174/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.06.2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Treść uchwały

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:50:14 | Data modyfikacji: 2021-07-09 11:13:47.

Uchwała nr XXXI/173/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.06.2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:49:56 | Data modyfikacji: 2021-07-09 11:12:26.

Uchwała nr XXXI/172/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.06.2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:49:42 | Data modyfikacji: 2021-07-09 11:11:18.

Uchwała nr XXXI/171/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.06.2021 r. w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Kobiele Wielkie na rok szkolny 2021/2022.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:49:22 | Data modyfikacji: 2021-07-09 11:10:10.

Uchwała nr XXXI/170/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.06.2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznego dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:49:06 | Data modyfikacji: 2021-07-09 11:08:56.

Uchwała nr XXXI/169/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.06.2021 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za rok 2020.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:48:51 | Data modyfikacji: 2021-07-09 10:02:23.

Uchwała nr XXXI/168/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.06.2021 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za rok 2020.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:48:36 | Data modyfikacji: 2021-07-09 09:56:52.

Uchwała nr XXXI/167/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.06.2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiele Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:48:21 | Data modyfikacji: 2021-07-09 09:55:19.

Uchwała nr XXXI/166/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.06.2021 r. w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich za 2020 rok

Treść uchwały

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:48:05 | Data modyfikacji: 2021-07-09 09:53:15.

Uchwała nr XXXI/165/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.06.2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich za 2020 rok.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-07-09 09:47:50 | Data modyfikacji: 2021-07-09 09:51:13.

Protokół głosowania imiennego z XXX Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26.05.2021 roku.

Pobierz protokół

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-06-15 09:56:24.

Uchwała nr XXX/164/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.05.2021 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2021 – 2031.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-06-15 09:50:27 | Data modyfikacji: 2021-06-15 09:50:56.

Uchwała nr XXX/163/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.05.2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Treść uchwały

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-06-15 09:50:12 | Data modyfikacji: 2021-06-15 09:53:22.

Protokół głosowania imiennego z XXIX Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26.03.2021 roku.

Pobierz protokół

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-04-20 11:08:39.

Uchwała nr XXIX/162/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 18 stycznia 2021 roku.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-04-20 10:42:11 | Data modyfikacji: 2021-04-20 11:04:10.

Uchwała nr XXIX/161/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.03.2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 24 lutego 2021 roku.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-04-20 10:41:39 | Data modyfikacji: 2021-04-20 11:02:46.

Uchwała nr XXIX/160/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.03.2021 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-04-20 10:41:22 | Data modyfikacji: 2021-04-20 10:51:14.

Uchwała nr XXIX/159/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.03.2021 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-04-20 10:41:03 | Data modyfikacji: 2021-04-20 11:01:42.

Uchwała nr XXIX/158/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.03.2021 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobiele Wielkie lub jej jednostkom podległym.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-04-20 10:40:48 | Data modyfikacji: 2021-04-20 10:49:06.

Uchwała nr XXIX/157/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.03.2021 r.   w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2021 – 2031.

Treść uchwały

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Objaśnienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-04-20 10:40:32 | Data modyfikacji: 2021-04-20 11:05:51.

Uchwała nr XXIX/156/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.03.2021 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2021 rok.

Treść uchwały

Tabela nr 1

Tabela nr 2

Tabela nr 3

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-04-20 10:39:33 | Data modyfikacji: 2021-04-20 10:52:30.

Uchwała nr XXIX/155/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.03.2021 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty za posiadanie psów w drodze inkasa, określenia inkasentów
oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2021-04-20 10:38:12 | Data modyfikacji: 2021-04-20 10:47:41.
Data wprowadzenia: 2021-04-20 10:38:12
Data modyfikacji: 2021-04-20 10:47:41
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński