Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika o długości 241,67 m w msc. Kobiele Małe.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2021-10-18 14:14:17.

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika o długości 241,67 m w msc. Kobiele Małe

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - Przedmiar robót

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:45:07.

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2021/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I i III zamówienia oraz unieważnienie cześć II zamówienia.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2021-09-03 09:23:43.

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2021/2022.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2021-07-30 10:23:23.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze wraz z załącznikami

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć I zamówienia - pfu przydomowe oczyszczalnie ścieków

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć II zamówienia - pfu budowa studni głębinowej 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - pfu budowa studni głębinowej 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - decyzja zatwierdzająca projekt geologiczny

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część III zamówienia - pfu sieci wodociągowej

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2021-07-01 09:48:10.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze wraz z załącznikami

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć I zamówienia - pfu przydomowe oczyszczalnie ścieków

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć II zamówienia - pfu budowa studni głębinowej 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - pfu budowa studni głębinowej 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - decyzja zatwierdzająca projekt geologiczny

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część III zamówienia - pfu sieci wodociągowej

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiany na miniPortal

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2021-05-17 10:32:28.

Przebudowa dróg na terenie gminy Kobiele Wielkie w 2021 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze wraz z załącznikami

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część I zamówienia - Projekt wykonawczy z przedmiarem robót ul. Polna

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część I zamówienia - STWIORB - ul.Polna

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć II zamówienia - Projekt wykonawczy z przedmiarem robót - ul.Dolna

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć II zamówienia - STWIORB - ul.Dolna

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć III zamówienia - Projekt budowlano - wykonawczy - Posadówka

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć III zamówienia - Przedmiar - Posadówka

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć III zamówienia - STWIOR - Posadówka

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część IV zamówienia - projekt budowlany - Kobiele Małe

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część IV zamówienia - przedmiar - Kobiele Małe

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część IV zamówienia - STWIORB - Kobiele Małe

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część IV zamówienia - opinia geotechniczna - Kobiele Małe

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2021-05-07 11:11:34.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze wraz z załącznikami

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć I zamówienia - pfu przydomowe oczyszczalnie ścieków

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć II zamówienia - pfu budowa studni głębinowej 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - pfu budowa studni głębinowej 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - decyzja zatwierdzająca projekt geologiczny

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część III zamówienia - pfu sieci wodociągowej

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2021-04-22 12:46:54.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikację Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2a do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 2b do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiany na miniPortal

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Zmiany na miniPortal

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2021-04-02 12:27:16.
Data wprowadzenia: 2021-04-02 12:27:16
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński