Rejestr instytucji kultury w Gminie Kobiele Wielkie prowadzi Urząd Gminy w Kobielach Wielkich od dnia 04.10.2004 r.

Dane zawarte w rejestrze udostępnia się przez:
1. Otwarty dostęp do zawartości rejestru.
2. Wydanie odpisu z rejestru.

Udostępnianie danych zawartych w rejestrze jest bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej.

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych (7:30 - 15:30) również akta rejestrowe i księgi rejestrowe w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich pok. nr 101.

Osoba, która zwróci się z wnioskiem o wydanie odpisu z rejestru instytucji kultury może otrzymać urzędowo poświadczony odpis pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera teść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.
Odpis będzie przesłany wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku w urzędzie gminy, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazany osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.

Pobierz rejestr

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2020-08-18 09:18:39 | Data modyfikacji: 2020-08-18 09:24:31.
Data wprowadzenia: 2020-08-18 09:18:39
Data modyfikacji: 2020-08-18 09:24:31
Autor: Józef Szpruch
Opublikowane przez: Daniel Carzyński