Informacja w sprawie Powszechnego Spisu Rolnego 2020r.

 

Nowelizacja ustawy o powszechnym spisie rolnym  w 2020 r. zgodnie  z  wprowadzonymi  zmianami ( Dz.U. z 2020r. poz.1468) określa niżej wymienione obowiązki dla użytkowników gospodarstw rolnych.

* Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia  31 października 2020 r.

* Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

* Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.

* Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Nr  infolinii: 22/ 279 99 99

Zmiany w ustawie dostosowują przepisy dotyczące prowadzenia spisów do warunków epidemii, m.in. możliwość zbierania danych spisowych telefonicznie. W związku z potrzebą przeciwdziałania dalszemu rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 statystyka publiczna musi działać w oparciu o podstawy prawne, które w warunkach epidemii umożliwią nieprzerwane prowadzenie badań statystycznych, mając na uwadze ich kluczowe znaczenie dla gospodarki narodowej. Podstawowym założeniem nowych rozwiązań musi być zagwarantowanie bezpieczeństwa zdrowotnego w trakcie prowadzenia badań statystycznych – zarówno respondentom, jak i osobom przeprowadzającym badania.

Gminne Biuro Spisowe w Kobielach Wielkich

Kobiele Wielkie, dnia 16 października 2020r.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2020-10-19 08:32:43 | Data modyfikacji: 2020-10-19 08:39:26.

ROLNIKU, to ważna informacja!

 

Powołując się na komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie  wywiadów  bezpośrednich  w powszechnym spisie rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe w Kobielach Wielkich informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.
Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2020-10-19 08:41:06.

Na portalu spisrolny.gov.pl dowiesz się więcej o spisie rolnym

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:53:50 | Data modyfikacji: 2020-10-19 08:42:08.

Powszechny Spis Rolny 2020 rok

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-15 09:59:21 | Data modyfikacji: 2020-10-19 08:42:23.

Wójt Gminy Kobiele Wielkie – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem prac spisowych w ramach Powszechnego Spisu Rolnego, który będzie przeprowadzony w terminie od dnia  1 września 2020 r do dnia 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść ogłoszenia

Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

Główne zadania i obowiązki rachmistrzów terenowych

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informacja

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:33:42 | Data modyfikacji: 2020-10-19 08:42:38.
Data wprowadzenia: 2020-06-15 13:33:42
Data modyfikacji: 2020-10-19 08:42:38
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński