Sukcesywna dostawa oleju opałowego oraz oleju napędowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 22 grudnia 2020 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2020-12-14 12:59:06.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobiele Wielkie w okresie od 01.09.2020r. do 31.08.2021r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 03 sierpnia 2020 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2020-07-24 12:29:54.

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2020/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiania - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiania - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiania - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówiania - Rozdział V - Wstępna specyfikacja tras dowozu i odwozu

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 20 lipca 2020 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2020-07-10 09:21:50.

Przebudowa dróg na terenie gminy Kobiele Wielkie w 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór Umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - część I zamówienia - projekt wykonawczy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - część I zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - część I zamówienia - przedmiar

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd- część II zamówienia - projekt wykonawczy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - część II zamówienia - projekt wykonawczy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - część II zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg - część II zamówienia - przedmiar

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 21 lipca 2020 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2020-07-02 09:36:58.

Budowa drogi gminnej Biestrzyków Wielki – Biestrzyków Mały gm. Kobiele Wielkie – etap II

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór Umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1b

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1c

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1d

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1f

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1g

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1h

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1i

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1j

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1k

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1l

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1m

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1n

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1o

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1p

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1b

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1c

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1d

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1f

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1g

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1h

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1i

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1j

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1k

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1l

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1m

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1n

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1o

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1p

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1s

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - przedmiar robót

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 18 czerwca 2020 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2020-06-03 10:47:17.

Odwiercenie dwóch studni awaryjnych ujmujących kredowy poziom wodonośny na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - rozdział Va - część I zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - część I zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - część II zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - część II zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 03 kwietnia 2020 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2020-03-16 10:54:44.
Data wprowadzenia: 2020-03-16 10:54:44
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński