Wybory Prezydenckie 2020
Wybory Prezydenckie 2020
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 lutego 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść komunikatu (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:48:16.
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść komunikatu (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:43:25.
 

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (plik pobrano 1 raz)

Upoważnienie (plik pobrano 0 razy)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania (plik pobrano 0 razy)

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (plik pobrano 0 razy)

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego (plik pobrano 0 razy)

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:53:02.
 

Informacje - udział obywateli polskich w głosowaniu

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (plik pobrano 0 razy)

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:52:48.
 

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Pobierz plik (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:51:27.
 

Pismo DPT-532-3/20 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. dotyczące zarządzonych wyborów Prezydenta RP.

Pobierz plik (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-10 13:53:09.
 

Wykaz miejsc na obszarze gminy Kobiele Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Pobierz plik (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:30:21.
 

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz plik (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:28:43.
Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:28:43
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl