OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 30 czerwca 2020 r.: informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-30 11:02:45.

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania

Treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-30 08:53:25.

Postanowienie Nr 33/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-17 13:08:45.

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 czerwca 2020 r.

Treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-16 09:02:53.

Postanowienie nr 32/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-16 08:59:50.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-15 14:15:19.

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 12 czerwca 2020 r. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Kobiele Wielkie

Treść Informacji

 

Opublikowane przez: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2020-06-12 15:29:13.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 9 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-09 13:03:31.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-09 11:46:24.

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28-06-2020 r.

Pobierz zgłoszenie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:47:31.

Zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28-06-2020 r.

Pobierz zgłoszenie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2020-06-08 11:44:59.

Wykaz miejsc na obszarze gminy Kobiele Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020

Pobierz wykaz

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-05 11:08:16.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-04 09:38:57.

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-04 09:30:18.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-04 09:28:02 | Data modyfikacji: 2020-06-04 09:28:31.

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-06-04 09:24:16 | Data modyfikacji: 2020-06-05 11:10:36.

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-05-08 13:32:38.

Postanowienie nr 18/2020 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-04-21 13:27:22.

Informacja Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 20 kwietnia 2020 roku o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępnienia.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-04-20 14:24:58.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 kwietnia 2020 r.

Treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-04-17 13:30:24 | Data modyfikacji: 2020-04-17 13:30:33.

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-04-17 09:57:40.

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 kwietnia 2020 r.: Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 16.04.2020 r. do godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-04-14 10:40:00.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-04-10 11:49:22.

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-03-27 10:58:58.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 lutego 2020 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść komunikatu

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:48:16.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 lutego 2020 r. o sposobie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Treść komunikatu

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-21 14:43:25.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Upoważnienie

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:53:02.

Informacje - udział obywateli polskich w głosowaniu

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:52:48.

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:51:27.

Pismo DPT-532-3/20 Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. dotyczące zarządzonych wyborów Prezydenta RP.

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-10 13:53:09.

Wykaz miejsc na obszarze gminy Kobiele Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:30:21.

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:28:43.
Data wprowadzenia: 2020-02-06 13:28:43
Opublikowane przez: Daniel Carzyński