Urząd Gminy w Kobielach Wielkich informuje, że począwszy od 1 września 2021 roku zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Uchwały Nr XXXI/172/21 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 czerwca 2021 r.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Wysokość stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podyktowana jest wzrostem cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zaproponowanych przez firmę odbierającą odpady w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami i  wynoszą odpowiednio :
*  27,00 zł od osoby za odpady segregowane ,
*  54,00 zł od osoby jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Opłaty mają być wnoszone na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich
BS Żytno O/Kobiele Wielkie NR KONTA 86-8267-1022-2002-2000-0589-0027 lub w kasie Urzędu Gminy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Nie jest wymagane składanie nowej deklaracji !!!

O wysokości nowej opłaty zostaną Państwo poinformowani w zawiadomieniu.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-28 13:02:53 | Data modyfikacji: 2021-08-24 15:03:35.
Data wprowadzenia: 2020-01-28 13:02:53
Data modyfikacji: 2021-08-24 15:03:35
Autor: Ewelina Kowalczyk
Opublikowane przez: Daniel Carzyński