> ZMIAN STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
ZMIAN STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 

Urząd Gminy w Kobielach Wielkich informuje, że począwszy od 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegną stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy.

Zmiany zostały wprowadzone na mocy Uchwały Nr XVI/90/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/87/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Wysokość stawek miesięcznych opłat wynoszą odpowiednio :

* 22,00 zł od osoby za odpady segregowane ,
* 44,00 zł od osoby jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny

Opłaty mają być wnoszone na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich

BS Żytno O/Kobiele Wielkie NR KONTA 86-8267-1022-2002-2000-0589-0027 lub w kasie Urzędu Gminy do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Nie jest wymagane składanie nowej deklaracji !!!

O wysokości nowej opłaty zostaną Państwo poinformowani w zawiadomieniu.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2020-01-28 13:02:53.
Data wprowadzenia: 2020-01-28 13:02:53
Autor: Ewelina Kowalczyk
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl