> NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
 

Informujemy, że od dnia 6 września 2019 r. opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi należy wpłacać na nowy rachunek bankowy nr


86 8267 1022 2002 2000 0589 0027


Zmiana rachunku bankowego wynika z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nowelizacja weszła w życie z dniem 6 września 2019 r. nakładając na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 1 ab w/w ustawy.

Wpłat można dokonywać również w kasie Urzędu Gminy w Kobielach Wielkich zachowując obowiązujące terminy płatności.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:48:12 | Data modyfikacji: 2019-09-09 11:51:16.
Data wprowadzenia: 2019-09-09 11:48:12
Data modyfikacji: 2019-09-09 11:51:16
Autor: Ewelina Kowalczyk
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl