Zawiadomienie - Uprzejmie zawiadamiam Mieszkańców Sołectwa, że na dzień 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) zwołuję ponowne zebranie wiejskie w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Kobiele Małe na nową pięcioletnią kadencję.

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2019-03-29 14:56:35.

Zarządzenie Nr 5/2019 Wójta Gminy Kobiele Wielkie Kobiele Wielkie z dnia 1 marca 2019 roku w sprawie ustalenia terminu i miejsca przeprowadzania wyboru sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Kobiele Wielkie na kadencję 2018 -2023.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-03-01 13:35:07.
Data wprowadzenia: 2019-03-01 13:35:07
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński