Wójt Gminy Kobiele Wielkie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków składanych przez mieszkańców na uzyskanie dotacji w 2022 roku na usuwanie wyrobów azbestowych z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy. Osoby zainteresowane bezpłatnym usunięciem azbestu z dachów budynków lub odbiorem wcześniej zdemontowanego azbestu, prosimy o składanie wniosków, które można pobrać ze strony internetowej www.kobielewielkie.pl (w zakładce Gospodarka odpadami) lub też w Urzędzie Gminy w pokoju nr 116.


Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 116 w  terminie do dnia 28 stycznia 2022 r.

Pobierz wniosek

Klauzula

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2022-01-13 12:23:27.
Data wprowadzenia: 2022-01-13 12:23:27
Autor: Ewelina Kowalczyk
Opublikowane przez: Daniel Carzyński