> Rok 2019
Rok 2019
 

Protokół głosowania imiennego z XVII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30.12.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:59:00 | Data modyfikacji: 2020-01-09 13:23:32.
 

Uchwała nr XVII/98/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2020-2032

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Objaśnienia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:21:49 | Data modyfikacji: 2020-01-09 13:23:32.
 

Uchwała nr XVII/97/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2019 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kobiele Wielkie na rok 2020.

Treść uchwały (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:14:12 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:28:56.
 

Uchwała nr XVII/96/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2019 r. w sprawie zatwierdzenia stanowiska z kontroli wewnętrznej przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną - stalą komisję Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:13:57 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:33:41.
 

Uchwała nr XVII/95/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2019 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:13:48 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:52:16.
 

Uchwała nr XVII/94/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:13:40 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:54:10.
 

Uchwała nr XVII/93/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2019 r. w sprawie ustalenia na 2020 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 8 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:13:31 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:56:08.
 

Protokół głosowania imiennego z XVI Sesji Nadzwyczajnej Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12.12.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-12-16 12:35:48 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:56:08.
 

Uchwała nr XVI/92/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 12.12.2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 grudnia 2019 roku

Treść uchwały (plik pobrano 6 razy)

Uzasadnienie (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-12-16 12:17:13 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:56:08.
 

Uchwała nr XVI/91/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 12.12.2019 r. w sprawie częściowego rozpatrzenia petycji z dnia 28 listopada 2019 roku oraz przekazania petycji w pozostałej części według właściwości.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

Uzasadnienie (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-12-16 12:16:54 | Data modyfikacji: 2019-12-16 12:18:11.
 

Uchwała nr XVI/90/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 12.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/87/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 20 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-12-16 12:16:43 | Data modyfikacji: 2019-12-16 12:21:05.
 

Protokół głosowania imiennego z XV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26.11.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:24:40 | Data modyfikacji: 2019-12-16 12:21:05.
 

Uchwała nr XV/89/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.11.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 9 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:11:36 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:16:44.
 

Uchwała nr XV/88/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.11.2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Treść uchwały (plik pobrano 18 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:11:29 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:14:15.
 

Uchwała nr XV/87/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.11.2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:11:21 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:13:46.
 

Uchwała nr XV/86/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobiele Wielkie na 2020 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:11:12 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:16:00.
 

Uchwała nr XV/85/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.11.2019 r. w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Kobielach Wielkich z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:11:06 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:15:06.
 

Uchwała nr XV/84/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.11.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Treść uchwały (plik pobrano 17 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:10:58 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:13:17.
 

Uchwała nr XV/83/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.11.2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla których Zarządcą jest Wójt Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 18 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:10:49 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:12:44.
 

Uchwała nr XV/82/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.11.2019 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-27 13:10:40 | Data modyfikacji: 2019-11-27 13:11:59.
 

Protokół głosowania imiennego z XIV Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30.10.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-07 10:40:47 | Data modyfikacji: 2019-11-07 10:41:28.
 

Uchwała nr XIV/81/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.10.2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie kredytu bankowego długoterminowego w roku 2019

Treść uchwały (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-07 10:34:42 | Data modyfikacji: 2019-11-07 10:37:01.
 

Uchwała nr XIV/80/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.10.2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2019 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 3 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-07 10:34:32 | Data modyfikacji: 2019-11-07 10:36:27.
 

Uchwała nr XIV/79/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.10.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 6 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-11-07 10:34:22 | Data modyfikacji: 2020-01-15 14:55:43.
 

Protokół głosowania imiennego z XIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30.09.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-10-23 12:51:54 | Data modyfikacji: 2020-01-15 14:55:43.
 

Uchwała nr XIII/78/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-10-23 12:31:11 | Data modyfikacji: 2020-01-15 14:55:43.
 

Uchwała nr XIII/77/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2019 r. w sprawie wyboru ławników.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-10-23 12:26:57 | Data modyfikacji: 2019-10-23 12:29:44.
 

Uchwała nr XIII/76/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 do regulaminu (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-10-23 12:26:44 | Data modyfikacji: 2019-10-23 12:29:11.
 

Uchwała nr XIII/75/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2019 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 3 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-10-23 12:26:35 | Data modyfikacji: 2019-10-23 12:28:36.
 

Uchwała nr XIII/74/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.09.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2019-10-23 12:26:26 | Data modyfikacji: 2019-10-23 12:27:39.
 

Protokół głosowania imiennego z XII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 03.09.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:40:04 | Data modyfikacji: 2019-10-23 12:27:39.
 

Uchwała nr XII/73/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 03.09.2019 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2019 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:29:44 | Data modyfikacji: 2019-09-23 09:36:41.
 

Uchwała nr XII/72/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 03.09.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 20X19 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:29:35 | Data modyfikacji: 2019-09-23 09:34:46.
 

Uchwała nr XII/71/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 03.09.2019 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie kredytu bankowego długoterminowego w roku 2019.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:29:26 | Data modyfikacji: 2019-09-23 09:33:47.
 

Uchwała nr XII/70/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 03.09.2019 r. w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:29:08 | Data modyfikacji: 2019-09-23 09:32:50.
 

Uchwała nr XII/69/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 03.09.2019 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do sądów powszechnych.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:28:21 | Data modyfikacji: 2019-09-23 09:31:49.
 

Uchwała nr XII/68/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 03.09.2019 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:28:09 | Data modyfikacji: 2019-09-23 09:30:51.
 

Uchwała nr XII/67/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 03.09.2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/09 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-09-23 09:28:01 | Data modyfikacji: 2019-09-23 09:30:51.
 

Protokół głosowania imiennego z XI Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 31.05.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-06-05 10:01:02 | Data modyfikacji: 2019-09-23 09:30:51.
 

Uchwała nr XI/66/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 31.05.2019 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za rok 2018.

Treść uchwały (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:47:51 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:59:29.
 

Uchwała nr XI/65/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 31.05.2019 r. w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za rok 2018.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:47:38 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:58:27.
 

Uchwała nr XI/64/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 31.05.2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiele Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:47:27 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:55:50.
 

Uchwała nr XI/63/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 31.05.2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich za 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:47:17 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:53:50.
 

Uchwała nr XI/62/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 31.05.2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2019 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:47:08 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:51:09.
 

Uchwała nr XI/61/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 31.05.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-06-05 09:46:52 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:48:18.
 

Protokół głosowania imiennego z X Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 17.05.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:38:59 | Data modyfikacji: 2019-06-05 09:48:18.
 

Uchwała nr X/60/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.17.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:31:47 | Data modyfikacji: 2019-05-21 13:37:41.
 

Uchwała nr X/59/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.17.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:31:34 | Data modyfikacji: 2019-05-21 13:36:47.
 

Uchwała nr X/58/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.17.05.2019 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2019 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:31:23 | Data modyfikacji: 2019-05-21 13:35:11.
 

Uchwała nr X/57/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.17.05.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:30:59 | Data modyfikacji: 2019-05-21 13:33:08.
 

Uchwała nr X/56/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.17.05.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-05-21 13:30:25 | Data modyfikacji: 2019-05-21 13:33:08.
 

Uchwała nr IX/55/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.26.04.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:40:13 | Data modyfikacji: 2019-05-21 13:33:08.
 

Protokół głosowania imiennego z VIII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23.04.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-25 13:00:28 | Data modyfikacji: 2019-05-21 13:33:08.
 

Uchwała nr VIII/54/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.23.04.2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:49:37 | Data modyfikacji: 2019-04-25 12:56:24.
 

Uchwała nr VIII/53/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.23.04.2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2019 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:49:27 | Data modyfikacji: 2019-04-25 12:55:43.
 

Uchwała nr VIII/52/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.23.04.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:49:05 | Data modyfikacji: 2019-04-25 12:54:52.
 

Uchwała nr VIII/51/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.23.04.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej na własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:48:56 | Data modyfikacji: 2019-04-25 12:51:36.
 

Uchwała nr VIII/50/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.23.04.2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty za posiadanie psów w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:48:46 | Data modyfikacji: 2019-04-25 12:50:22.
 

Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.23.04.2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-25 12:47:49 | Data modyfikacji: 2019-04-25 12:50:22.
 

Protokół głosowania imiennego z VII Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29.03.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-04 09:06:37 | Data modyfikacji: 2019-04-04 09:06:58.
 

Uchwała nr VII/48/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.29.03.2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2019 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:39:59 | Data modyfikacji: 2019-04-04 08:45:39.
 

Uchwała nr VII/47/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.29.03.2019 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:39:46 | Data modyfikacji: 2019-04-04 08:42:42.
 

Uchwała nr VII/46/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.29.03.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:39:32 | Data modyfikacji: 2019-04-04 08:41:45.
 

Uchwała nr VII/45/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.29.03.2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 8 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 6 razy)

Załącznik nr 1 do załącznika nr 1 (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:39:15 | Data modyfikacji: 2019-04-04 08:41:45.
 

Uchwała nr VII/44/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn.29.03.2019 r. w sprawie ustalenia na 2019 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:33:28 | Data modyfikacji: 2019-04-04 08:37:55.
 

Protokół głosowania imiennego z VI Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 05.02.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-02-06 11:40:16 | Data modyfikacji: 2019-04-04 08:37:55.
 

Uchwała nr VI/43/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 05.02.2019 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Treść uchwały (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-02-06 09:28:29 | Data modyfikacji: 2019-02-06 09:31:17.
 

Uchwała nr VI/42/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 05.02.2019 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2019 r.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-02-06 09:28:12 | Data modyfikacji: 2019-02-06 09:30:18.
 

Protokół głosowania imiennego z V Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 15.01.2019 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-30 12:21:53 | Data modyfikacji: 2019-02-06 09:30:18.
 

Uchwała nr V/41/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzonych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

Treść uchwały (plik pobrano 9 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:19:23 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:22:29.
 

Uchwała nr V/40/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej - stałej komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:19:07 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:20:26.
 

Uchwała nr V/39/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:18:59 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:51:19.
 

Uchwała nr V/38/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Zrąbiec.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:18:49 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:50:22.
 

Uchwała nr V/37/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Rożkowa.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:18:41 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:49:42.
 

Uchwała nr V/36/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ujazdówek.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:17:05 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:49:01.
 

Uchwała nr V/35/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przybyszów.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:16:32 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:48:23.
 

Uchwała nr V/34/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Przyborów.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:16:20 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:47:49.
 

Uchwała nr V/33/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Posadówka.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:16:10 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:47:12.
 

Uchwała nr V/32/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzechówek.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:15:38 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:46:37.
 

Uchwała nr V/31/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Orzechów.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:15:25 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:45:53.
 

Uchwała nr V/30/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Widok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:15:08 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:45:16.
 

Uchwała nr V/29/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Łowicz.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:14:54 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:44:32.
 

Uchwała nr V/28/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:14:32 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:43:53.
 

Uchwała nr V/27/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Kobiele Małe.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:14:24 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:42:15.
 

Uchwała nr V/26/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Karsy.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:14:14 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:41:26.
 

Uchwała nr V/25/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Huta Drewniana.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:13:58 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:40:46.
 

Uchwała nr V/24/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cieszątki.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:13:50 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:40:04.
 

Uchwała nr V/23/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Cadów.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:13:39 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:27:36.
 

Uchwała nr V/22/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:13:28 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:26:50.
 

Uchwała nr V/21/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biestrzyków Wielki.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:13:20 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:26:08.
 

Uchwała nr V/20/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biestrzyków Mały.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:13:00 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:25:19.
 

Uchwała nr V/19/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.01.2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Babczów.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:12:47 | Data modyfikacji: 2019-01-25 08:23:35.
Data wprowadzenia: 2019-01-25 08:12:47
Data modyfikacji: 2019-01-25 08:23:35
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl