> Przetargi 2019
Przetargi 2019
 

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Biestrzyków Mały gmina Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 26 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - projekt budowlany (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - STWiO (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - przedmiar (plik pobrano 16 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 06 września 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-08-21 11:34:17.
 

Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 36 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 22 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va1 - część 1 zamówienia(projekt1) (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va2 - część 1 zamówienia(projekt2) (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va3 - część 1 zamówienia(projekt3) (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va4 - część 1 zamówienia(projekt4) (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va5 -część 1 zamówienia(STWiO) (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va6 - część 1 zamówienia(przedmiar) (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb1 - część 1 zamówienia(projekt1) (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb2 - część 1 zamówienia(projekt2) (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb3 - część 1 zamówienia(projekt3) (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb4 - część 1 zamówienia(projekt4) (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb5 - część 1 zamówienia(STWiO) (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb6 - część 1 zamówienia(przedmiar) (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc1 - część 1 zamówienia(projekt) (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc2 - część 1 zamówienia(STWiO) (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc3 - część 1 zamówienia(przedmiar) (plik pobrano 15 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd1 - część 2 zamówienia (projekt) (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd2 - część 2 zamówienia (STWiO) (plik pobrano 9 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd3 - część 2 zamówienia(przedmiar) (plik pobrano 22 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 04 września 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 30 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamówienia oraz unieważnieniu postepowania dla części 2 zamówienia (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:27:21.
 

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2019/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia Wykonawcy (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Wstępna specyfikacja tras dowozu i odwozu (plik pobrano 4 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 24 lipca 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 8 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 6 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-07-15 09:54:03 | Data modyfikacji: 2019-07-24 10:15:58.
 

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w msc. Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 25 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 30 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III (plik pobrano 18 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - projekt budowlany (plik pobrano 19 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - projekt budowlany (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - projekt budowlany (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - projekt budowlany (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - projekt budowlany (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - projekt budowlany (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg - projekt budowlany (plik pobrano 15 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh - projekt budowlany (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi - projekt budowlany (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj - STWiOR (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vk - STWiOR (plik pobrano 9 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vl - przedmiar (plik pobrano 27 razy)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 9 razy)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.05.2019 (plik pobrano 8 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 22 maja 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 21 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 16 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:03:32 | Data modyfikacji: 2019-07-24 10:15:58.
 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kobiele Wielkie oraz podległych obiektów i infrastruktury.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 9 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Formularz cenowy - Załącznik nr 2.1 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Formularz cenowy - Załącznik nr 2.2 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Istotne Postanowienia Umowy (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia - dodatek nr 2.1 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia - dodatek nr 2.2 (plik pobrano 2 razy)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 9 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 19 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 8 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 13 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-04-11 12:10:51 | Data modyfikacji: 2019-07-24 10:15:58.
 

Budowa placów zabaw na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 33 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 36 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va część 1 zamówienia (plik pobrano 31 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb część 1 zamówienia (plik pobrano 19 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc część 1 zamówienia (plik pobrano 17 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd część 1 zamówienia (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve część 1 zamówienia (plik pobrano 19 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf część 1 zamówienia (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg część 1 zamówienia (plik pobrano 17 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh część 2 zamówienia (plik pobrano 18 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi część 2 zamówienia (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj część 2 zamówienia (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vk część 2 zamówienia (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vm część 1 zamówienia (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vl część 1 zamówienia (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vn część 1 zamówienia (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vo część 2 zamówienia (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vp część 2 zamówienia (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vr część 1 zamówienia (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vs część 1 zamówienia (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vt część 1 zamówienia (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vu część 2 zamówienia (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vw część 2 zamówienia (plik pobrano 13 razy)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 20 razy)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2 (plik pobrano 15 razy)

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 10 razy)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pobrano 25 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 28 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 18 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:08:39 | Data modyfikacji: 2019-04-02 13:11:29.
 

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kobiele Wielkie oraz podległych obiektów i infrastruktury.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 19 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Formularz cenowy - Załącznik nr 2.1 (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Formularz cenowy - Załącznik nr 2.2 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Istotne Postanowienia Umowy (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia - dodatek nr 2.1 (plik pobrano 9 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia - dodatek nr 2.2 (plik pobrano 6 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 02 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 14 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 7 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 12:07:34 | Data modyfikacji: 2019-04-02 13:11:29.
 

Budowa placów zabaw na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 65 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 57 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II- Oświadczenia Wykonawcy (plik pobrano 27 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 30 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 19 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va część 1 zamówienia (plik pobrano 78 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb część 1 zamówienia (plik pobrano 49 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc część 1 zamówienia (plik pobrano 43 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd część 1 zamówienia (plik pobrano 41 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve część 1 zamówienia (plik pobrano 30 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf część 1 zamówienia (plik pobrano 28 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg część 1 zamówienia (plik pobrano 28 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh część 2 zamówienia (plik pobrano 39 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi część 2 zamówienia (plik pobrano 30 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj część 2 zamówienia (plik pobrano 25 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vk część 2 zamówienia (plik pobrano 23 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vl część 1 zamówienia (plik pobrano 32 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vm część 1 zamówienia (plik pobrano 24 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vn częśc 1 zamówienia (plik pobrano 24 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vo część 2 zamówienia (plik pobrano 25 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vp część 2 zamówienia (plik pobrano 31 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vr część 1 zamówienia (plik pobrano 28 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vs część 1 zamówienia (plik pobrano 27 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vt część 1 zamówienia (plik pobrano 26 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vu część 2 zamówienia (plik pobrano 27 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vw część 2 zamówienia (plik pobrano 36 razy)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 22 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 21 marca 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 53 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 14 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:44:16 | Data modyfikacji: 2019-04-02 13:11:29.
 

Budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami w miejscowości Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 32 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 7 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 12 marca 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 25 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 11 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 18 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-02-25 09:40:29 | Data modyfikacji: 2019-04-02 13:11:29.
 

Budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami w miejscowości Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 64 razy)

speSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 24 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 29 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 22 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 17 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 12 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 28 stycznia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 52 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 27 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:49:59 | Data modyfikacji: 2019-04-02 13:11:29.
Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:49:59
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl