Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Rozdział II - Formularze oświadczenia

Rozdział III - Formularz oferty, wzory dokumentów

Rozdział IV -Wzór umowy

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 23 grudnia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-12-13 10:49:57.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Kobiele Wielkie w roku 2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II SIWZ - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III SIWZ - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV SIWZ - Wzór umowy dla zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 03 grudnia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-11-21 10:14:15.

Termomodernizacja budynku OSP w miejscowości Biestrzyków Mały gmina Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - STWiO

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - przedmiar

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 06 września 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-08-21 11:34:17.

Budowa oraz przebudowa dróg na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va1 - część 1 zamówienia(projekt1)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va2 - część 1 zamówienia(projekt2)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va3 - część 1 zamówienia(projekt3)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va4 - część 1 zamówienia(projekt4)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va5 -część 1 zamówienia(STWiO)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va6 - część 1 zamówienia(przedmiar)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb1 - część 1 zamówienia(projekt1)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb2 - część 1 zamówienia(projekt2)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb3 - część 1 zamówienia(projekt3)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb4 - część 1 zamówienia(projekt4)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb5 - część 1 zamówienia(STWiO)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb6 - część 1 zamówienia(przedmiar)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc1 - część 1 zamówienia(projekt)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc2 - część 1 zamówienia(STWiO)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc3 - część 1 zamówienia(przedmiar)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd1 - część 2 zamówienia (projekt)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd2 - część 2 zamówienia (STWiO)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd3 - część 2 zamówienia(przedmiar)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 04 września 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamówienia oraz unieważnieniu postepowania dla części 2 zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-08-19 10:27:21.

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2019/2020.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Wstępna specyfikacja tras dowozu i odwozu

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 24 lipca 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-07-15 09:54:03 | Data modyfikacji: 2019-07-24 10:15:58.

Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w msc. Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj - STWiOR

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vk - STWiOR

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vl - przedmiar

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17.05.2019

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 22 maja 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:03:32.

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kobiele Wielkie oraz podległych obiektów i infrastruktury.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Formularz cenowy - Załącznik nr 2.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Formularz cenowy - Załącznik nr 2.2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Istotne Postanowienia Umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia - dodatek nr 2.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia - dodatek nr 2.2

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 19 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-04-11 12:10:51.

Budowa placów zabaw na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vk część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vm część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vl część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vn część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vo część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vp część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vr część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vs część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vt część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vu część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vw część 2 zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr 2

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 18 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-04-02 13:08:39 | Data modyfikacji: 2019-04-02 13:11:29.

Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kobiele Wielkie oraz podległych obiektów i infrastruktury.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Formularz cenowy - Załącznik nr 2.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Formularz cenowy - Załącznik nr 2.2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Istotne Postanowienia Umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia - dodatek nr 2.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Opis przedmiotu zamówienia - dodatek nr 2.2

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 02 kwietnia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-03-21 12:07:34.

Budowa placów zabaw na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II- Oświadczenia Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vk część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vl część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vm część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vn częśc 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vo część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vp część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vr część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vs część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vt część 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vu część 2 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vw część 2 zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 21 marca 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:44:16.

Budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami w miejscowości Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj - Program funkcjonalno - użytkowy

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 12 marca 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-02-25 09:40:29.

Budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami w miejscowości Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

speSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj - Program funkcjonalno - użytkowy

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 28 stycznia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:49:59.
Data wprowadzenia: 2019-01-11 12:49:59
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński