> Wybory Samorządowe 2018
Wybory Samorządowe 2018
 

Protokół z wyborów do Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Pobierz plik (plik pobrano 55 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:14:00.
 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kobiele Wielkie.

Pobierz plik (plik pobrano 30 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-10-24 15:12:04.
 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść postanowienia (plik pobrano 78 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-10-05 08:05:19.
 

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

Pobierz wniosek (plik pobrano 34 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:19:24.
 

Informacja Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 1 października 2018 roku o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępnienia.

Treść informacji (plik pobrano 38 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2018-10-01 15:16:43.
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobiele Wielkie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 53 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:49:41.
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 28 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Kobiele Wielkie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 63 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:47:56.
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobiele Wielkie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 60 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-28 14:46:27.
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej W Kobielach Wielkich z dnia 25 września 2018 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach do Rady Gminy Kobiele Wielkie bez głosowania.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 33 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:58:28.
 

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zgłaszania dodatkowych kandydatów do komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

Treść informacji (plik pobrano 29 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-24 15:56:59.
 

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 13 września 2018 r. o nieuzupełnianiu składu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-20 09:07:24.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 17 września 2018 r. Wójt Gminy Kobiele Wielkie podaje do wiadomości wyborców informację przekazaną przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 34 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-20 08:37:10.
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 19 września 2018 r. w sprawie wezwania do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Kobiele Wielkie, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 19 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-19 14:33:16.
 

Dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi

Pobierz plik (plik pobrano 17 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-13 13:46:09.
 

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 12 września 2018 roku o składzie komisji, jej siedzibie oraz o dyżurach pełnionych przez Komisję w celu przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Kobiele Wielkie i kandydatów na Wójta Gminy Kobiele Wielkie.

Treść informacji (plik pobrano 45 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-12 12:12:00.
 

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich.

Pobierz plik (plik pobrano 50 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-11 10:24:03 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:24:52.
 

Wykaz miejsc na obszarze gminy Kobiele Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Pobierz wykaz (plik pobrano 14 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-07 12:17:06 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:24:52.
 

Informacja Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 6 września 2018r. dotycząca możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych oraz losowań do komisji.

Treść informacji (plik pobrano 14 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-09-07 08:35:09 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:24:52.
 

Obwieszczenie Starosty Powiatu Radomszczańskiego z dnia 22 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie powiatowej komisji wyborczej.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 19 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:41:11 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:24:52.
 

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. o okręgach wyborczych, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej:

Treść obwieszczenia (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-23 12:38:32 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:24:52.
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Treść komunikatu (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 14:22:21 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:24:52.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 17 sierpnia 2018 roku o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 25 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:43:06 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:24:52.
 

Zaproszenie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Tryb. na spotkanie dla kandydatów chcących pełnić funkcję urzędnika wyborczego.

Treść informacji (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:36:28 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:24:52.
 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie dodatkowego naboru na urzędników wyborczych.

Treść informacji (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:34:57 | Data modyfikacji: 2018-09-11 10:24:52.
Informacje dot. utworzenia komitetów wyborczych.  

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej są zamieszczone informacje dotyczące rejestracji komitetów wyborczych tj. m.in.:

- Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie
- Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
- Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej zamierzającego zgłosić kandydatów tylko w jednym województwie


link: http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:28:27 | Data modyfikacji: 2018-08-22 08:33:46.
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

Treść komunikatu (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:27:29 | Data modyfikacji: 2018-08-22 08:33:46.
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego.

Treść komunikatu (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:25:32 | Data modyfikacji: 2018-08-22 08:33:46.
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie liczby mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na koniec roku poprzedzającego rok, w którym są przeprowadzane wybory.

Treść komunikatu (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:24:05 | Data modyfikacji: 2018-08-22 08:33:46.
 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Treść rozporządzenia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:21:57 | Data modyfikacji: 2018-08-22 08:33:46.
 

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Zarządzenie nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego (...)

Treść obwieszczenia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:20:35 | Data modyfikacji: 2018-08-22 08:33:46.
 

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 6 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim.

Treść komunikatu (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:18:38 | Data modyfikacji: 2018-08-22 08:33:46.
 

Uchwała nr XXXII/239/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Kobiele Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Treść uchwały (plik pobrano 9 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:17:02 | Data modyfikacji: 2018-08-22 08:33:46.
 

Uchwała nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść uchwały (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:14:35 | Data modyfikacji: 2018-08-22 08:33:46.
 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 22 lutego 2018 r. (tekst jednolity po zmianach w dniu 27 marca 2018r.) o liczbie urzędników wyborczych oraz zasadach zgłoszeń kandydatów na w/w funkcję

Treść informacji (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:09:05 | Data modyfikacji: 2018-08-22 08:33:46.
Data wprowadzenia: 2018-08-22 08:09:05
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl