> Rok 2018
Rok 2018
 

Uchwała nr IV/18/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2019-2025.

Treść uchwały (plik pobrano 7 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 7 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 9 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-07 12:50:59 | Data modyfikacji: 2019-01-07 12:53:49.
 

Uchwała nr IV/17/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.12.2018 r. w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 21 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-07 12:50:45 | Data modyfikacji: 2019-01-07 12:52:57.
 

Uchwała nr IV/16/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.12.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-07 12:50:30 | Data modyfikacji: 2019-01-07 12:52:12.
 

Uchwała nr IV/15/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.12.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 3 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-01-07 12:49:53 | Data modyfikacji: 2019-01-07 12:52:12.
 

Uchwała nr III/14/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.12.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 4 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-18 08:22:20 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:36:06.
 

Uchwała nr III/13/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.12.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-18 08:22:09 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:33:36.
 

Uchwała nr III/12/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-18 08:22:00 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:27:03.
 

Uchwała nr III/11/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.12.2018 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-18 08:21:52 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:26:21.
 

Uchwała nr III/10/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-18 08:21:43 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:25:38.
 

Uchwała nr III/9/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.12.2018 r. w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Pomoc Gminy w zakresie dożywiania” na lata 2019 - 2023.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-18 08:21:35 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:30:54.
 

Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.12.2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Treść uchwały (plik pobrano 14 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-18 08:21:26 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:24:40.
 

Uchwała nr III/7/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.12.2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.

Treść uchwały (plik pobrano 18 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-18 08:21:18 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:24:02.
 

Uchwała nr III/6/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.12.2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 18 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-18 08:20:59 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:24:02.
 

Protokół głosowania imiennego z III Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 07.12.2018 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-18 08:19:17 | Data modyfikacji: 2018-12-18 08:20:41.
 

Uchwała nr II/5/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.11.2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie, składów osobowych i określenia przedmiotu ich działania .

Treść uchwały (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:15:44 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:19:22.
 

Uchwała nr II/4/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.11.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 14 razy)

Uzasadnienie (plik pobrano 14 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:15:34 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:19:30.
 

Uchwała nr II/3/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.11.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobiele Wielkie na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 10 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:15:12 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:19:37.
 

Protokół głosowania imiennego z II Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29.11.2018 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-12-03 13:13:12 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:13:51.
 

Protokół głosowania imiennego z I Sesji Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 20.11.2018 roku.

Pobierz protokół (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-23 09:03:20 | Data modyfikacji: 2018-12-03 13:13:51.
 

Uchwała nr I/2/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 20.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:56:08 | Data modyfikacji: 2018-11-23 08:57:41.
 

Uchwała nr I/1/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 20.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-23 08:55:49 | Data modyfikacji: 2018-11-23 08:56:53.
 

Uchwała nr XLI/289/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-21 09:26:16 | Data modyfikacji: 2018-11-21 09:28:27.
 

Uchwała nr XLI/288/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.11.2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5.

Treść uchwały (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-21 09:26:06 | Data modyfikacji: 2018-11-21 09:28:14.
 

Uchwała nr XLI/287/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.11.2018 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Kobielach Wielkich.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-21 09:25:57 | Data modyfikacji: 2018-11-21 09:27:02.
 

Uchwała nr XLI/286/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.11.2018 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-21 09:25:47 | Data modyfikacji: 2018-11-21 09:27:02.
 

Uchwała nr XL/285/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 4 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:07:49 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:39:57.
 

Uchwała nr XL/284/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.10.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:07:36 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:38:09.
 

Uchwała nr XL/283/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.10.2018 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:07:05 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:36:56.
 

Uchwała nr XL/282/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.10.2018 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:06:54 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:35:58.
 

Uchwała nr XL/281/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:04:19 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:34:39.
 

Uchwała nr XL/280/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.10.2018 r. w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:04:08 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:33:35.
 

Uchwała nr XXXIX/279/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 04.10.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:03:57 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:16:14.
 

Uchwała nr XXXIX/278/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 04.10.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:03:39 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:13:42.
 

Uchwała nr XXXIX/277/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 04.10.2018 r. w sprawie Statutu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 9 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-08 09:03:28 | Data modyfikacji: 2018-11-08 09:11:26.
 

Uchwała nr XXXVIII/276/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.09.2018 r. w sprawie: w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:31:57 | Data modyfikacji: 2018-09-25 11:43:37.
 

Uchwała nr XXXVIII/275/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.09.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:31:45 | Data modyfikacji: 2018-09-25 11:44:27.
 

Uchwała nr XXXVIII/274/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.09.2018 r. w sprawie: w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:31:36 | Data modyfikacji: 2018-09-25 11:33:47.
 

Uchwała nr XXXVIII/273/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.09.2018 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-25 11:31:27 | Data modyfikacji: 2018-09-25 11:32:20.
 

Uchwała nr XXXVII/272/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.08.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:42:59 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:56:15.
 

Uchwała nr XXXVII/271/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.08.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:42:47 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:54:22.
 

Uchwała nr XXXVII/270/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.08.2018 r. w sprawie dopłat dla taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:42:37 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:53:26.
 

Uchwała nr XXXVII/269/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.08.2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 9 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:42:20 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:52:35.
 

Uchwała nr XXXVII/268/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.08.2018 r. w sprawie współdziałania Gminy Kobiele Wielkie z Gminą Miasta Radomska w realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Specjalnym w Radomsku.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:42:07 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:51:52.
 

Uchwała nr XXXVII/267/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:41:54 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:50:53.
 

Uchwała nr XXXVI/266/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.06.2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018-2025.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:41:04 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:49:09.
 

Uchwała nr XXXVI/265/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.06.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:40:54 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:45:10.
 

Uchwała nr XXXVI/264/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.06.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 13 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:40:45 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:44:08.
 

Uchwała nr XXXVI/263/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.06.2018 r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-09-05 08:39:36 | Data modyfikacji: 2018-09-05 08:44:08.
 

Uchwała nr XXXV/262/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Objaśnienia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:22:16 | Data modyfikacji: 2018-06-12 11:35:15.
 

Uchwała nr XXXV/261/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 6 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:22:04 | Data modyfikacji: 2018-06-12 11:34:18.
 

Uchwała nr XXXV/260/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:21:51 | Data modyfikacji: 2018-06-12 11:33:16.
 

Uchwała nr XXXV/259/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2018 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za rok 2017.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:21:14 | Data modyfikacji: 2018-06-12 11:32:31.
 

Uchwała nr XXXV/258/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2018 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiele Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:20:43 | Data modyfikacji: 2018-06-12 08:25:07.
 

Uchwała nr XXXV/257/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich za 2017 rok.

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:20:31 | Data modyfikacji: 2018-06-12 08:22:59.
 

Uchwała nr XXXV/256/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich za 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:18:35 | Data modyfikacji: 2018-06-12 08:22:59.
 

Uchwała nr XXXV/255/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich za 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-06-12 08:17:29 | Data modyfikacji: 2018-06-12 08:22:59.
 

Uchwała nr XXXIV/254/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 11.05.2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:58:28 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:19:45.
 

Uchwała nr XXXIV/253/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 11.05.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:57:21 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:16:33.
 

Uchwała nr XXXIV/252/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 11.05.2018 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:57:10 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:13:05.
 

Uchwała nr XXXIV/251/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 11.05.2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/09 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:57:00 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:11:51.
 

Uchwała nr XXXIV/250/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 11.05.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:56:49 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:10:48.
 

Uchwała nr XXXIV/249/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 11.05.2018 r. w sprawie : udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Kobiele Wielkie dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na remont drogi powiatowej nr 3916E w miejscowości Stary Widok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-15 13:56:30 | Data modyfikacji: 2018-05-15 14:09:11.
 

Uchwała nr XXXIII/248/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 11.04.2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:57:45 | Data modyfikacji: 2018-04-18 09:05:44.
 

Uchwała nr XXXIII/247/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 11.04.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 3 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 3 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:57:31 | Data modyfikacji: 2018-04-18 09:00:39.
 

Uchwała nr XXXIII/246/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 11.04.2018 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie pożyczki bankowej długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:57:21 | Data modyfikacji: 2018-04-18 08:58:49.
 

Uchwała nr XXXIII/245/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 11.04.2018 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie kredytu bankowego długoterminowego w roku 2018.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-04-18 08:56:54 | Data modyfikacji: 2018-04-18 09:05:26.
 

Uchwała nr XXXII/244/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2018 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018 - 2025.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Objaśnienia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:18:11 | Data modyfikacji: 2018-04-05 10:33:56.
 

Uchwała nr XXXII/243/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2018 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:18:00 | Data modyfikacji: 2018-04-05 10:34:52.
 

Uchwała nr XXXII/242/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej do gminnego zasobu nieruchomości.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:17:50 | Data modyfikacji: 2018-04-05 10:35:49.
 

Uchwała nr XXXII/241/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowych, niezabudowanych na własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:17:34 | Data modyfikacji: 2018-04-05 10:36:36.
 

Uchwała nr XXXII/240/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść uchwały (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:17:01 | Data modyfikacji: 2018-04-05 10:36:36.
 

Uchwała nr XXXII/239/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Kobiele Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Treść uchwały (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-04-05 10:16:07 | Data modyfikacji: 2018-04-05 10:36:36.
 

Uchwała nr XXXI/238/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 23.02.2018 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:32:32 | Data modyfikacji: 2018-02-26 14:34:18.
 

Uchwała nr XXXI/237/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 23.02.2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:32:23 | Data modyfikacji: 2018-02-26 14:33:58.
 

Uchwała nr XXXI/236/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 23.02.2018 r. w sprawie: wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Treść uchwały (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:32:15 | Data modyfikacji: 2018-02-26 14:33:05.
 

Uchwała nr XXXI/235/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 23.02.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty za posiadanie psów w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:31:32 | Data modyfikacji: 2018-02-26 14:33:05.
 

Uchwała nr XXXI/234/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 23.02.2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci do lat 5.

Treść uchwały (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-02-26 14:16:18 | Data modyfikacji: 2018-02-26 14:33:05.
 

Uchwała nr XXXI/233/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 23.02.2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiele
Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 16 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:27:15 | Data modyfikacji: 2018-02-26 14:33:05.
 

Uchwała nr XXXI/232/2018 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 23.02.2018 r. w sprawie w sprawie ustalenia na 2018 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 19 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 16 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:26:08 | Data modyfikacji: 2018-02-26 14:33:05.
Data wprowadzenia: 2018-02-26 13:26:08
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl