Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Formularze oświadczenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularz oferty, wzory dokumentów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 07 stycznia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-12-28 12:47:24.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku 2019.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Wór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V cz.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V cz.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 03 grudnia 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamówienia oraz unieważnienie postepowania dla części 2 zamówienia.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:09:42.

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2018/2019.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Wstępna specyfikacja tras dowozu i odwozu

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 12 września 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-09-04 13:07:28 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:07:41.

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2018/2019.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Wstępna specyfikacja tras dowozu i odwozu

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 08 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:56:42.

Budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami w miejscowości Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj - Program funkcjonalno - użytkowy

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 03 lipca 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-06-18 12:42:13.

Budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami w miejscowości Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi - Program funkcjonalno - użytkowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj - Program funkcjonalno - użytkowy

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 08 czerwca 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:38:40.

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va1 -projekt - częśc I zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va2 - projekt - częśc II zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb1 - STWIORB - część I zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb2 - STWIORB - część II zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc1 - przedmiar - częśc 1 zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc2 - przedmiar - cześć 2 zamówienia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 21 maja 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-05-04 11:48:29.

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej oraz remont hydroforni wraz z wymianą urządzeń.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV -Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - Program funkcjonalno-użytkowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - Program funkcjonalno-użytkowy remontu budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Kobiele Wielkie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - Program funkcjonalno-użytkowy budowy wodociągu w miejscowości Kobiele Wielkie.

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 23 marca 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:54:54.

Budowa wyjścia ewakuacyjnego przy budynku przedszkola w msc. Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.6

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.8

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.16

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.18

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.21

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.22

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.23

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.24

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.25

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.26

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.27

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.28

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.29

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.30

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.31

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - przedmiar robót

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 21 marca 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-03-06 09:15:27 | Data modyfikacji: 2018-04-24 13:55:46.

Budowa wyjścia ewakuacyjnego przy budynku przedszkola w msc. Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.3

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.5

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.6

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.8

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.11

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.12

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.13

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.14

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.15

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.16

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.17

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.18

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.19

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.21

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.22

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.23

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.24

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.25

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.26

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.27

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.28

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.29

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.30

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.31

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - przedmiar robót

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:14:26 | Data modyfikacji: 2018-04-24 13:57:22.

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej oraz remont hydroforni wraz z wymianą urządzeń.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV -Wzór umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - Program funkcjonalno-użytkowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - Program funkcjonalno-użytkowy remontu budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Kobiele Wielkie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - Program funkcjonalno-użytkowy budowy wodociągu w miejscowości Kobiele Wielkie.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 09 lutego 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-01-25 09:27:57.
Data wprowadzenia: 2018-01-25 09:27:57
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński