> Przetargi 2018
Przetargi 2018
 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla wykonawców (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Formularze oświadczenia (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularz oferty, wzory dokumentów (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego (plik pobrano 3 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 07 stycznia 2019 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 7 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (plik pobrano 4 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-12-28 12:47:24.
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku 2019.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 23 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 29 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Wór umowy (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V cz.1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V cz.2 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pobrano 10 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 03 grudnia 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 35 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 zamówienia oraz unieważnienie postepowania dla części 2 zamówienia. (plik pobrano 28 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-11-23 12:09:42.
 

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2018/2019.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Wstępna specyfikacja tras dowozu i odwozu (plik pobrano 5 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 12 września 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 10 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (plik pobrano 8 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-09-04 13:07:28 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:07:41.
 

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2018/2019.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział V - Wstępna specyfikacja tras dowozu i odwozu (plik pobrano 6 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 08 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 13 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-07-30 13:56:42 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:07:41.
 

Budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami w miejscowości Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 52 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 31 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 23 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 17 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 18 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 15 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 15 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 21 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 19 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 03 lipca 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 23 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 27 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-06-18 12:42:13 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:07:41.
 

Budowa tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami w miejscowości Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 26 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vg - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vh - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vi - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vj - Program funkcjonalno - użytkowy (plik pobrano 4 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 08 czerwca 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 16 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 10 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 33 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-05-24 10:38:40 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:07:41.
 

Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 44 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 23 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularze (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va1 -projekt - częśc I zamówienia (plik pobrano 22 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Va2 - projekt - częśc II zamówienia (plik pobrano 17 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb1 - STWIORB - część I zamówienia (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział Vb2 - STWIORB - część II zamówienia (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc1 - przedmiar - częśc 1 zamówienia (plik pobrano 24 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc2 - przedmiar - cześć 2 zamówienia (plik pobrano 18 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 21 maja 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 28 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (plik pobrano 21 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-05-04 11:48:29 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:07:41.
 

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej oraz remont hydroforni wraz z wymianą urządzeń.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 101 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 85 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 27 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 23 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV -Wzór umowy (plik pobrano 28 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - Program funkcjonalno-użytkowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. (plik pobrano 50 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - Program funkcjonalno-użytkowy remontu budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Kobiele Wielkie. (plik pobrano 48 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - Program funkcjonalno-użytkowy budowy wodociągu w miejscowości Kobiele Wielkie. (plik pobrano 14 razy)

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 32 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 23 marca 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 70 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (plik pobrano 62 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 35 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:54:54 | Data modyfikacji: 2018-09-04 13:07:41.
 

Budowa wyjścia ewakuacyjnego przy budynku przedszkola w msc. Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 21 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 33 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.1 (plik pobrano 20 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.2 (plik pobrano 15 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.3 (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.4 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.5 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.6 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.7 (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.8 (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.9 (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.10 (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.11 (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.12 (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.13 (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.14 (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.15 (plik pobrano 9 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.16 (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.17 (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.18 (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.19 (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.20 (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.21 (plik pobrano 15 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.22 (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.23 (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.24 (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.25 (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.26 (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.27 (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.28 (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.29 (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.30 (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.31 (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.1 (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.2 (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - przedmiar robót (plik pobrano 19 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 21 marca 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 20 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (plik pobrano 30 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 20 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-03-06 09:15:27 | Data modyfikacji: 2018-04-24 13:55:46.
 

Budowa wyjścia ewakuacyjnego przy budynku przedszkola w msc. Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 23 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.1 (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.2 (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.3 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.4 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.5 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.6 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.7 (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.8 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.9 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.10 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.11 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.12 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.13 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.14 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.15 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.16 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.17 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.18 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.19 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.20 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.21 (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.22 (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.23 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.24 (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.25 (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.26 (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.27 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.28 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.29 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.30 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.31 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.1 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.2 (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - przedmiar robót (plik pobrano 19 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 12 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 21 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:14:26 | Data modyfikacji: 2018-04-24 13:57:22.
 

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej oraz remont hydroforni wraz z wymianą urządzeń.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 56 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 46 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV -Wzór umowy (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - Program funkcjonalno-użytkowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. (plik pobrano 31 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - Program funkcjonalno-użytkowy remontu budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Kobiele Wielkie. (plik pobrano 27 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - Program funkcjonalno-użytkowy budowy wodociągu w miejscowości Kobiele Wielkie. (plik pobrano 16 razy)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 14 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 09 lutego 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 76 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 38 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-01-25 09:27:57 | Data modyfikacji: 2018-04-24 13:57:22.
Data wprowadzenia: 2018-01-25 09:27:57
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl