> Rok 2017
Rok 2017
 

Uchwała nr XXX/231/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobiele Wielkie na rok 2018.

Treść uchwały (plik pobrano 7 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:10:03 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:16:02.
 

Uchwała nr XXX/230/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.12.2017 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 4 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 5 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 4 razy)

Załącznik nr 4 (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:09:43 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:14:58.
 

Uchwała nr XXX/229/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2018-2025.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:09:32 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:13:50.
 

Uchwała nr XXX/228/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.12.2017 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kobiele Wielkie na rok 2018 r.

Treść uchwały (plik pobrano 13 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:09:22 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:12:45.
 

Uchwała nr XXX/227/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.12.2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2017 - 2029.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:09:12 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:12:16.
 

Uchwała nr XXX/226/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.12.2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-01-05 09:09:02 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:12:16.
 

Uchwała nr XXIX/225/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.12.2017 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2017 - 2029.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:34:01 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:12:16.
 

Uchwała nr XXIX/224/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.12.2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:32:59 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:12:16.
 

Uchwała nr XXIX/223/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:29:54 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:12:16.
 

Uchwała nr XXIX/222/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.12.2017 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:28:56 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:12:16.
 

Uchwała nr XXIX/221/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.12.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/81/12 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Zdrowia w Kobielach Wielkich.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:26:55 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:12:16.
 

Uchwała nr XXIX/220/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.12.2017 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-12-15 12:25:16 | Data modyfikacji: 2018-01-05 09:12:16.
 

Uchwała nr XXVIII/219/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.11.2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 4 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-11-17 08:39:09 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:47:18.
 

Uchwała nr XXVIII/218/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.11.2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzonych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-11-17 08:38:59 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:46:18.
 

Uchwała nr XXVIII/217/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.11.2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-11-17 08:38:50 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:45:12.
 

Uchwała nr XXVIII/216/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.11.2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-11-17 08:38:41 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:44:03.
 

Uchwała nr XXVIII/215/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.11.2017 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-11-17 08:38:31 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:42:54.
 

Uchwała nr XXVIII/214/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.11.2017 r. o uchyleniu uchwały o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiele Wielkie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść uchwały (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-11-17 08:38:21 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:41:52.
 

Uchwała nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.11.2017 r. o zmianie uchwały w sprawie podziału Gminy Kobiele Wielkie na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-11-17 08:38:07 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:41:16.
 

Uchwała nr XXVIII/212/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.11.2017 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-11-17 08:37:57 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:40:14.
 

Uchwała nr XXVIII/211/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.11.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kobiele Wielkie na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-11-17 08:36:35 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:40:14.
 

Uchwała nr XXVIII/210/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Orzechowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Henryka Sienkiewicza w Orzechowie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-11-16 14:40:22 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:40:14.
 

Uchwała nr XXVIII/209/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 14.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-11-16 14:36:05 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:40:14.
 

Uchwała nr XXVII/208/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.09.2017 r. w sprawie : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2017-2029.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Objaśnienia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:56:07 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:40:14.
 

Uchwała nr XXVII/207/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.09.2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:51:48 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:40:14.
 

Uchwała nr XXVII/206/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.09.2017 r.  w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:49:50 | Data modyfikacji: 2017-11-17 08:40:14.
 

Uchwała nr XXVII/205/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.09.2017 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:45:34 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXVII/204/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.09.2017 r. w sprawie ustalenia na 2017 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:40:39 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXVII/203/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.09.2017 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-10-09 13:39:16 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXVI/202/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.08.2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2017 - 2029.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Objaśnienia (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:20:49 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXVI/201/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.08.2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:14:07 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXVI/200/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.08.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/193/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie pożyczki bankowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-08-10 09:08:57 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXV/199/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 27.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:43:38 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXV/198/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 27.06.2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie".

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:41:26 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXV/197/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 27.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:40:19 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXV/196/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 27.06.2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:39:00 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXV/195/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 27.06.2017 r.  w sprawie likwidacji samorządowej jednostki organizacyjnej Publicznego Gimnazjum im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich.

Treść uchwały (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:37:30 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXV/194/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 27.06.2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie kredytu bankowego długoterminowego w roku 2017.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:35:35 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXV/193/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 27.06.2017 r. w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie pożyczki bankowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:33:52 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXV/192/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 27.06.2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2017 - 2029.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:30:57 | Data modyfikacji: 2017-10-09 13:48:29.
 

Uchwała nr XXV/191/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 27.06.2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-07-03 09:27:25 | Data modyfikacji: 2017-07-03 09:29:17.
 

Uchwała nr XXIV/190/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2017 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:56:30 | Data modyfikacji: 2017-06-07 15:04:06.
 

Uchwała nr XXIV/189/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2016 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:56:15 | Data modyfikacji: 2017-06-07 15:03:28.
 

Uchwała nr XXIV/188/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2017 r. w sprawie ustalenia planu na 2017 r. dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:56:03 | Data modyfikacji: 2017-06-07 15:02:38.
 

Uchwała nr XXIV/187/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:55:50 | Data modyfikacji: 2017-06-07 15:00:58.
 

Uchwała nr XXIV/186/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2017 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za rok 2016.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:55:39 | Data modyfikacji: 2017-06-07 15:00:15.
 

Uchwała nr XXIV/185/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2017 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiele Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:55:27 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:59:20.
 

Uchwała nr XXIV/184/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich za 2016 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:55:16 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:57:44.
 

Uchwała nr XXIV/183/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich za 2016 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:54:43 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:57:44.
 

Uchwała nr XXIV/182/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich za 2016 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:53:54 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:57:44.
 

Uchwała nr XXIV/181/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2017 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:52:27 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:52:54.
 

Uchwała nr XXIV/180/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 01.06.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-06-07 14:51:15 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:52:54.
 

Uchwała nr XXIII/179/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 12.05.2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2017 - 2029.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-05-22 09:15:09 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:52:54.
 

Uchwała nr XXIII/178/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 12.05.2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-05-22 09:09:02 | Data modyfikacji: 2017-06-07 14:52:54.
 

Uchwała nr XXII/177/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Gminy Kobiele Wielkie Nr V/20/2015 z dnia 15 kwietnia 2015 r.w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty za posiadanie psów w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:50:32 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:53:46.
 

Uchwała nr XXII/176/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiarugodzin zajęć dla dyrektorów i wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych.

Treść uchwały (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:50:08 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:51:21.
 

Uchwała nr XXII/175/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Treść uchwały (plik pobrano 13 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:49:41 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:51:21.
 

Uchwała nr XXII/174/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.03.2017 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-03-30 08:47:52 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:51:21.
 

Uchwała nr XXI/173/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 13.02.2017 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-02-17 08:17:26 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:51:21.
 

Uchwała nr XXI/172/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 13.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-02-17 08:15:19 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:51:21.
 

Uchwała nr XXI/171/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 13.02.2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-02-17 08:10:45 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:51:21.
 

Uchwała nr XXI/170/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 13.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Treść uchwały (plik pobrano 7 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Uzasadnienie (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-02-17 08:07:56 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:51:21.
 

Uchwała nr XXI/169/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 13.02.2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2017 - 2029.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-02-17 08:04:25 | Data modyfikacji: 2017-03-30 08:51:21.
 

Uchwała nr XXI/168/2017 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 13.02.2017 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-02-16 13:26:33 | Data modyfikacji: 2017-02-17 08:05:25.
Data wprowadzenia: 2017-02-16 13:26:33
Data modyfikacji: 2017-02-17 08:05:25
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl