Osiągnięte przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu , przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 11:47:03.
Data wprowadzenia: 2017-01-30 11:47:03
Autor: Ewelina Kowalczyk
Opublikowane przez: Daniel Carzyński