Uchwała nr XVI/90/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 12.12.2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/87/19 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26 listopada 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2020-01-30 10:29:06.

Uchwała nr III/8/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.12.2018 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-02 13:02:51.

Uchwała nr III/7/18 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 07.12.2018 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2019-12-02 13:01:03.

Uchwała nr XVI/120/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:55:45.

Uchwała nr XVI/119/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:55:25.

Uchwała nr XIII/83/2016 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 17.02.2016 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:55:04.

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:46:22.

Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:46:02.

Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:45:43.

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewelina Kowalczyk | Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:45:22.
Data wprowadzenia: 2017-01-30 09:45:22
Autor: Ewelina Kowalczyk
Opublikowane przez: Daniel Carzyński