Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Formularze oświadczeń

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularz oferty, wzory dokumentów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV -Wzór umowy

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 22 grudnia 2017 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-12-14 09:20:14.

Zakup energii elektrycznej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu - platforma

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia

Wykaz dostaw

Wzór wniosku

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-09-12 11:24:38.

Budowa drogi gminnej Biestrzyków Wielki – Biestrzyków Mały gm. Kobiele Wielkie – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Wzór Umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1b

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1c

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1d

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1f

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1g

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1h

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1i

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1j

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1k

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1l

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1m

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1n

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1o

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1p

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1b

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1c

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1d

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1f

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1g

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1h

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1i

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1j

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1k

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1l

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1m

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1n

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1o

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1p

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1r

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1s

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - przedmiar robót

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 31 lipca 2017 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-07-14 10:20:22.

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych przy PSP w msc. Orzechów gm. Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Projekt Umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1b

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1c

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1d

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1f

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1g

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1h

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany wylotu 1a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany wylotu 1b

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany wylotu 1c

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany wylotu 1d

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR branża sanitarna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR branża elektryczna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - przedmiary robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 29 maja 2017 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 12:48:49.

Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Brzezinki i Przydatki Przybyszowskie Gmina Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Projekt Umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - projekt rozbiórki

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - opinia geotechniczna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - STWiOR- branż budowlana

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - STWiOR- branża elektryczna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - STWiOR- branża wod -kan

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - przedmiar robót - branża budowlana

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Częśc 1 zamówienia - przedmiar robót - branża elektryczna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - przedmiar robót - branża wod - kan

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - projekt budowlany

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - projekt zjazdu cz.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - projekt zjazdu cz.2

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - STWiOR - branża budowlana

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - STWiOR - branża elektryczna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - STWiOR - branża wod-kan

Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - przedmiar robót - branża budowlana

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - przedmiar robót - branża elektryczna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Częśc 2 zamówienia - przedmiar robót - branża wod - kan

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 5 maja 2017 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-04-18 11:55:40.

Przebudowa drogi gminnej Kobiele Małe – Łowicz, gmina Kobiele Wielki.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Projekt umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1a

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1b

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1c

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1d

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1e

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1f

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1g

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1h

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1i

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1j

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1k

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1l

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1m

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - STWiOR

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - przedmiar robót

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 2 zamówienia - projekt organizacji ruchu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 2 zamówienia - STWiOR

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 2 zamówienia - przedmiar do oznakowania

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-01-31 09:49:31.
Data wprowadzenia: 2017-01-31 09:49:31
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński