> Przetargi 2017
Przetargi 2017
 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 19 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Formularze oświadczeń (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularz oferty, wzory dokumentów (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV -Wzór umowy (plik pobrano 6 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 22 grudnia 2017 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 12 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (plik pobrano 6 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-12-14 09:20:14.
 

Zakup energii elektrycznej.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 35 razy)

Ogłoszenie o zamówieniu - platforma (plik pobrano 14 razy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pobrano 25 razy)

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej (plik pobrano 12 razy)

Załącznik nr 1 do projektu umowy (plik pobrano 13 razy)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (plik pobrano 8 razy)

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Podstawy wykluczenia (plik pobrano 11 razy)

Oświadczenie z art 25a ust 1 Ustawy Pzp Warunki udzialu w postępowaniu (plik pobrano 17 razy)

Potwierdzenie należytego wykonania zamówienia (plik pobrano 5 razy)

Wykaz dostaw (plik pobrano 6 razy)

Wzór wniosku (plik pobrano 19 razy)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 16 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (plik pobrano 10 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-09-12 11:24:38.
 

Budowa drogi gminnej Biestrzyków Wielki – Biestrzyków Mały gm. Kobiele Wielkie – etap I

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 34 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 24 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia Wykonawców (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Wzór Umowy (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1a (plik pobrano 16 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1b (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1c (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1d (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1e (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1f (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1g (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1h (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1i (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1j (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1k (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1l (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1m (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1n (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1o (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt 1p (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1a (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1b (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1c (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1d (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1e (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1f (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1g (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1h (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1i (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1j (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1k (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1l (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1m (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1n (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1o (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1p (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1r (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR 1s (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - przedmiar robót (plik pobrano 24 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 31 lipca 2017 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 26 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (plik pobrano 26 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-07-14 10:20:22.
 

Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych przy PSP w msc. Orzechów gm. Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 42 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 32 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia Wykonawców (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 9 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Projekt Umowy (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1a (plik pobrano 33 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1b (plik pobrano 25 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1c (plik pobrano 22 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1d (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1e (plik pobrano 18 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1f (plik pobrano 15 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1g (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany oczyszczalni 1h (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany wylotu 1a (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany wylotu 1b (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany wylotu 1c (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Projekt budowlany wylotu 1d (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR branża sanitarna (plik pobrano 9 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - STWiOR branża elektryczna (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - przedmiary robót (plik pobrano 16 razy)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pobrano 10 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 29 maja 2017 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 16 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (plik pobrano 20 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 14 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-05-12 12:48:49.
 

Budowa świetlic wiejskich w miejscowości Brzezinki i Przydatki Przybyszowskie Gmina Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 53 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 50 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia Wykonawców (plik pobrano 21 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 20 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Projekt Umowy (plik pobrano 32 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - projekt budowlany (plik pobrano 31 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - projekt rozbiórki (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - opinia geotechniczna (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - STWiOR- branż budowlana (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - STWiOR- branża elektryczna (plik pobrano 9 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - STWiOR- branża wod -kan (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - przedmiar robót - branża budowlana (plik pobrano 15 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Częśc 1 zamówienia - przedmiar robót - branża elektryczna (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 1 zamówienia - przedmiar robót - branża wod - kan (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - projekt budowlany (plik pobrano 22 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - projekt zjazdu cz.1 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - projekt zjazdu cz.2 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - STWiOR - branża budowlana (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - STWiOR - branża elektryczna (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - STWiOR - branża wod-kan (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istonych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - przedmiar robót - branża budowlana (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Część 2 zamówienia - przedmiar robót - branża elektryczna (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V - Częśc 2 zamówienia - przedmiar robót - branża wod - kan (plik pobrano 4 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 5 maja 2017 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 40 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 48 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-04-18 11:55:40.
 

Przebudowa drogi gminnej Kobiele Małe – Łowicz, gmina Kobiele Wielki.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 98 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 86 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawców (plik pobrano 21 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 27 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Projekt umowy (plik pobrano 36 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1a (plik pobrano 30 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1b (plik pobrano 20 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1c (plik pobrano 21 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1d (plik pobrano 22 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1e (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1f (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1g (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1h (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1i (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1j (plik pobrano 9 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1k (plik pobrano 9 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1l (plik pobrano 15 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - projekt 1m (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - STWiOR (plik pobrano 13 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 1 zamówienia - przedmiar robót (plik pobrano 34 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 2 zamówienia - projekt organizacji ruchu (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 2 zamówienia - STWiOR (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział V część 2 zamówienia - przedmiar do oznakowania (plik pobrano 25 razy)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. (plik pobrano 24 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 16 lutego 2017 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 47 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 58 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 zamówienia (plik pobrano 32 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 37 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2017-01-31 09:49:31.
Data wprowadzenia: 2017-01-31 09:49:31
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl