> Przetargi 2016
Przetargi 2016
 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 24 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców. (plik pobrano 15 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział II - Formularze oświadczenia Wykonawcy. (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział III - Formularz oferty, wzory dokumentów. (plik pobrano 9 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział IV - Projekt umowy. (plik pobrano 8 razy)

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 9 razy)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik pobrano 6 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 15 listopada 2016 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 8 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 14 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-12-06 13:08:13.
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 62 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 83 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział II - Formularze oświadczeń Wykonawcy (plik pobrano 14 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział III - Formularz oferty, wzory dokumentów (plik pobrano 19 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział IV - Projekt umowy (plik pobrano 25 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział V - Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia cz.1 (plik pobrano 44 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział V - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz.2 (plik pobrano 32 razy)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 28 razy)

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 22 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 15 listopada 2016 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 51 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 56 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 22 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-11-03 13:58:13.
 

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2016/2017.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 27 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 14 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 21 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 15 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-07-15 09:24:35.
 

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Drewniana.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 36 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 42 razy)

Dodatek nr 7a do SIWZ (plik pobrano 25 razy)

Dodatek nr 7b do SIWZ (plik pobrano 12 razy)

Dodatek nr 7c do SIWZ (plik pobrano 11 razy)

Dodatek nr 7d do SIWZ (plik pobrano 10 razy)

Dodatek nr 7e do SIWZ (plik pobrano 11 razy)

Dodatek nr 7f do SIWZ (plik pobrano 12 razy)

Dodatek nr 7g do SIWZ (plik pobrano 12 razy)

Dodatek nr 8 do SIWZ (plik pobrano 15 razy)

Dodatek nr 9 do SIWZ (plik pobrano 19 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 30 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 12:14:41.
 

Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 29 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 20 razy)

Dodatek nr 7a do SIWZ (plik pobrano 18 razy)

Dodatek nr 7b do SIWZ (plik pobrano 15 razy)

Dodatek nr 7c do SIWZ (plik pobrano 15 razy)

Dodatek nr 7d do SIWZ (plik pobrano 15 razy)

Dodatek nr 7e do SIWZ (plik pobrano 12 razy)

Dodatek nr 7f do SIWZ (plik pobrano 11 razy)

Dodatek nr 7g do SIWZ (plik pobrano 12 razy)

Dodatek nr 7h do SIWZ (plik pobrano 10 razy)

Dodatek nr 8 do SIWZ (plik pobrano 13 razy)

Dodatek nr 9 do SIWZ (plik pobrano 20 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 26 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. (plik pobrano 9 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 12:00:58.
 

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Drewniana oraz wykonaniu termomodernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 48 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 30 razy)

Dodatek nr 7a do SIWZ (plik pobrano 14 razy)

Dodatek nr 7b do SIWZ (plik pobrano 8 razy)

Dodatek nr 7c do SIWZ (plik pobrano 7 razy)

Dodatek nr 7d do SIWZ (plik pobrano 7 razy)

Dodatek nr 7e do SIWZ (plik pobrano 6 razy)

Dodatek nr 7f do SIWZ (plik pobrano 7 razy)

Dodatek nr 7g do SIWZ (plik pobrano 8 razy)

Dodatek nr 8a do SIWZ (plik pobrano 6 razy)

Dodatek nr 8b do SIWZ (plik pobrano 7 razy)

Dodatek nr 8c do SIWZ (plik pobrano 8 razy)

Dodatek nr 8d do SIWZ (plik pobrano 6 razy)

Dodatek nr 8e do SIWZ (plik pobrano 7 razy)

Dodatek nr 8f do SIWZ (plik pobrano 7 razy)

Dodatek nr 8g do SIWZ (plik pobrano 7 razy)

Dodatek nr 8h do SIWZ (plik pobrano 7 razy)

Dodatek nr 9a do SIWZ (plik pobrano 7 razy)

Dodatek nr 9b do SIWZ (plik pobrano 8 razy)

Dodatek nr 10a do SIWZ (plik pobrano 19 razy)

Dodatek nr 10b do SIWZ (plik pobrano 26 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 28 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:03:46.
Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:03:46
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl