Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział II - Formularze oświadczenia Wykonawcy.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział III - Formularz oferty, wzory dokumentów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział IV - Projekt umowy.

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 15 listopada 2016 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-12-06 13:08:13.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział II - Formularze oświadczeń Wykonawcy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział III - Formularz oferty, wzory dokumentów

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział IV - Projekt umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział V - Szczegółowy opis przedmiotuzamówienia cz.1

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia: Rozdział V - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia cz.2

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 15 listopada 2016 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-11-03 13:58:13.

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2016/2017.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-07-15 09:24:35.

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Drewniana.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodatek nr 7a do SIWZ

Dodatek nr 7b do SIWZ

Dodatek nr 7c do SIWZ

Dodatek nr 7d do SIWZ

Dodatek nr 7e do SIWZ

Dodatek nr 7f do SIWZ

Dodatek nr 7g do SIWZ

Dodatek nr 8 do SIWZ

Dodatek nr 9 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 12:14:41.

Wykonanie termomodernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodatek nr 7a do SIWZ

Dodatek nr 7b do SIWZ

Dodatek nr 7c do SIWZ

Dodatek nr 7d do SIWZ

Dodatek nr 7e do SIWZ

Dodatek nr 7f do SIWZ

Dodatek nr 7g do SIWZ

Dodatek nr 7h do SIWZ

Dodatek nr 8 do SIWZ

Dodatek nr 9 do SIWZ

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-06-13 12:00:58.

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Huta Drewniana oraz wykonaniu termomodernizacji budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodatek nr 7a do SIWZ

Dodatek nr 7b do SIWZ

Dodatek nr 7c do SIWZ

Dodatek nr 7d do SIWZ

Dodatek nr 7e do SIWZ

Dodatek nr 7f do SIWZ

Dodatek nr 7g do SIWZ

Dodatek nr 8a do SIWZ

Dodatek nr 8b do SIWZ

Dodatek nr 8c do SIWZ

Dodatek nr 8d do SIWZ

Dodatek nr 8e do SIWZ

Dodatek nr 8f do SIWZ

Dodatek nr 8g do SIWZ

Dodatek nr 8h do SIWZ

Dodatek nr 9a do SIWZ

Dodatek nr 9b do SIWZ

Dodatek nr 10a do SIWZ

Dodatek nr 10b do SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:03:46.
Data wprowadzenia: 2016-05-10 10:03:46
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński