KOMUNIKAT

dotyczący funkcjonowania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego
poradnictwa obywatelskiego.

Od dnia 1 marca 2022 roku przywracam bezpośrednią obsługę
klientów, zainteresowanych uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej
i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
w punktach prowadzonych na terenie Powiatu Radomszczańskiego,

z zastosowaniem obowiązujących przepisów i wymogów sanitarnych.

W jednym pomieszczeniu, w tym samym czasie,
na jednym stanowisku może przebywać wyłącznie jeden klient
(z wyjątkami wynikającymi z przepisów).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie, pod numerem telefonu: 44 / 685-89-25
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: starostwo@radomszczanski.pl

Rekomenduję również publiczną stronę: https://np.ms.gov.pl, w celu rezerwacji terminu porady.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2022-01-24 13:12:47 | Data modyfikacji: 2022-02-23 12:53:57.

Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej - 2022 rok

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2022-01-04 08:36:32 | Data modyfikacji: 2022-01-04 08:37:18.

Informacja o miejscach, w których udzielana jest nieopdłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2021-03-12 09:27:25.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2021-03-12 09:27:05.

Informacja o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2021-03-12 09:25:11.
Data wprowadzenia: 2021-03-12 09:25:11
Opublikowane przez: Daniel Carzyński