Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Pobierz plik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:56:22.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Pobierz zgłoszenie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:54:50.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Pobierz wniosek

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:51:24.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Pobierz wniosek

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:49:24.

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Pobierz upoważnienie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:47:11.

Informacja Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 17 sierpnia 2015 roku o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępnienia.

Treść informacji

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:29:44.

Zarządzenie Nr 0050.41.2015 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Kobiele Wielkie w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-08-12 08:35:25.

Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/12 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kobiele Wielkie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:39:09.

Wykaz miejsc na obszarze gminy Kobiele Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Pobierz wykaz

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:36:08.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23 lipca 2015 r. w numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-27 08:29:24.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji.

Pobierz załącznik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-03 08:04:15.

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju.

Pobierz załącznik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-03 08:00:59.

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Treść informacji

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:46:29.

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Pobierz załącznik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:44:55.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Pobierz załącznik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:43:43.

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Pobierz załącznik

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:41:51.

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-25 13:35:51.
Data wprowadzenia: 2015-06-25 13:35:51
Autor: Józef Szpruch
Opublikowane przez: Daniel Carzyński