Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 17 sierpnia 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobiele Wielkie przeprowadzonych w dniu 16 sierpnia 2015 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-08-19 11:32:18.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 23 lipca 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Kobiele Wielkie w  wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kobiele Wielkie zarządzonych na dzień 16 sierpnia 2015 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-08-14 13:45:39 | Data modyfikacji: 2015-08-14 13:46:18.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 08 lipca 2015 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kobiele Wielkie zarządzonych na dzień 16 sierpnia 2015 r.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-13 12:21:08.

Uchwała Nr 4/2015 Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie: obsadzenia mandatów bez głosowania.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-13 12:18:44.

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zarejestrowania list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kobiele Wielkie zarządzonych na dzień 16 sierpnia 2015 r.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-13 12:16:48.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 08 lipca 2015 r. o przyczynach nieprzeprowadzenia głosowania w okręgu wyborczym nr 14 w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kobiele Wielkie zarządzonych na dzień 16 sierpnia 2015 r.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-10 14:15:01.

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich.

Pobierz skład

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-26 09:44:27 | Data modyfikacji: 2015-06-26 09:45:41.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobiele Wielkie w okręgu wyborczym Nr 14, zarządzonych na dzień 16 sierpnia 2015 r.

Treść postanowienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-25 08:23:01 | Data modyfikacji: 2015-06-25 08:24:27.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 9 czerwca 2015 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 16 sierpnia 2015 r.

Treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:23:50.

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 01 czerwca 2015 r. o okręgu wyborczym, granicach tegoż okręgu, numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej.

Treść obwieszczenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:21:07 | Data modyfikacji: 2015-06-15 13:25:47.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej.

Treść komunikatu

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:18:18.

Zarządzenie Nr 123/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:14:58.
Data wprowadzenia: 2015-06-15 13:14:58
Autor: Józef Szpruch
Opublikowane przez: Daniel Carzyński