INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Pobierz informację

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-06-11 12:07:55.

Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020 - 2023

Ogłoszenie

Wzór oświadczenia dotyczący prowadzenia postępowań

Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista poparcia na ławnika

Zapytanie o udzielenie informacji o osobie

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2019-05-28 10:22:12.

Wybory uzupełniające ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019

Ogłoszenie

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista poparcia dla ławnika

Wzór oświadczenia dotyczący prowadzenia postępowań

Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wzór zaświadczenia z KRS

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-12-05 15:17:57.

Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 29.10.2015 r. w sprawie wyboru ławników.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2015-10-30 10:19:02.

Wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019

Informacja

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista poparcia dla ławnika

Wzór oświadczenia dotyczący prowadzenia postępowań

Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wzór zaświadczenia z KRS

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Lista poparcia dla ławnika

Wzór oświadczenia dotyczący prowadzenia postępowań

Wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej

Wzór zaświadczenia lekarskiego

Wzór zaświadczenia z KRS

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:04:47 | Data modyfikacji: 2015-05-30 13:50:20.
Data wprowadzenia: 2015-05-29 13:04:47
Data modyfikacji: 2015-05-30 13:50:20
Autor: Józef Szpruch
Opublikowane przez: Daniel Carzyński