Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z dnia 8 pażdziernika 2001 r.):

"Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek."

Pobierz wniosek

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2015-03-20 09:37:59 | Data modyfikacji: 2015-03-20 09:40:44.
Data wprowadzenia: 2015-03-20 09:37:59
Data modyfikacji: 2015-03-20 09:40:44
Opublikowane przez: Daniel Carzyński