> Rok 2015
Rok 2015
 

Uchwała nr XII/79/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobiele Wielkie na rok 2016.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:07:11.
 

Uchwała nr XII/78/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2015 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie na 2016 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 6 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 4 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:04:26.
 

Uchwała nr XII/77/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2016 - 2030.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 7 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 09:00:58.
 

Uchwała nr XII/76/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2015 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kobiele Wielkie na rok 2016.

Treść uchwały (plik pobrano 18 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:58:39.
 

Uchwała nr XII/75/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2015 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 24 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:57:10.
 

Uchwała nr XII/74/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2015 r. w sprawie określenia wysokości i zasad przyznawania diet radnym rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 16 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:56:09.
 

Uchwała nr XII/73/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2015 r. w sprawie wniesienia odpowiedzi na skargę wniesioną do wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na Uchwałę Nr XXIII/154/13 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 7 marca 2013 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:53:43.
 

Uchwała nr XII/72/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2015 r. w sprawie: szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kobiele Wielkie lub jej jednostkom podległym.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:50:18.
 

Uchwała nr XII/71/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2015 r. w sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2015 - 2028.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Objaśnienia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:47:43.
 

Uchwała nr XII/70/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 3 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-01-13 08:43:47.
 

Uchwała nr XI/69/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:06:21.
 

Uchwała nr XI/68/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2015 - 2028.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:03:40.
 

Uchwała nr XI/67/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 09:00:17.
 

Uchwała nr XI/66/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek leśny.

Treść uchwały (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:59:03.
 

Uchwała nr XI/65/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości.

Treść uchwały (plik pobrano 13 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:57:05.
 

Uchwała nr XI/64/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:55:34.
 

Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.

Treść uchwały (plik pobrano 9 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:54:17.
 

Uchwała nr XI/62/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Treść uchwały (plik pobrano 16 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:52:37.
 

Uchwała nr XI/61/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:49:46.
 

Uchwała nr XI/60/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych za zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:48:25.
 

Uchwała nr XI/59/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:45:56.
 

Uchwała nr XI/58/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczanej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:44:15.
 

Uchwała nr XI/57/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:39:39.
 

Uchwała nr XI/56/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.11.2015 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-12-01 08:36:46.
 

Uchwała nr X/55/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.10.2015 r. w sprawie określenia wstępnej lokalizacji przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 3916E w miejscowości Wola Rożkowa.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

Uzasadnienie (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-11-03 15:09:58.
 

Uchwała nr X/54/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.10.2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2015 – 2028.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-11-03 15:06:30.
 

Uchwała nr X/53/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.10.2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-11-03 15:03:53.
 

Uchwała nr X/52/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.10.2015 r. w sprawie wyboru ławników.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-11-03 15:02:34.
 

Uchwała nr X/51/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 29.10.2015 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-11-03 14:59:02.
 

Uchwała nr IX/50/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.10.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr II/6/14 z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:53:31.
 

Uchwała nr IX/49/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.10.2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:28:06.
 

Uchwała nr IX/48/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.10.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:25:26 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr IX/47/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.10.2015 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:21:18 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr IX/46/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.10.2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/95/12 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12 czerwca 2012 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Kobiele Wielkie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:18:51 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr IX/45/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.10.2015 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-10-27 09:12:23 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr IX/44/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.10.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 09 września 2015 roku oraz skargi z dnia 21 września 2015 roku wniesionych przez Pana Marka Włodarczyka prowadzącego Firmę „POLDEK” z siedzibą w Kłobucku.

Treść uchwały (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-10-27 08:53:53 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr IX/43/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 08.10.2015 r. w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi informacji o kandydatach na ławników sądowych zgłoszonych w wyborach na kadencję 2016 -2019.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-10-27 08:47:46 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 03.09.2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2015 - 2028.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 4 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-09-17 14:21:40 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VIII/41/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 03.09.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-09-17 14:13:43 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VIII/40/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 03.09.2015 r. w sprawie: przekazania dotacji z budżetu Gminy Kobiele Wielkie dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przybyszowie.

Treść uchwały (plik pobrano 18 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-09-17 14:10:35 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VII/39/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 23.07.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/12 Rady Gminy Kobiele Wielkiez dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kobiele Wielkie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-09-17 14:01:30 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VI/38/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.06.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kobiele Wielkie na lata 2015 - 2022.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:29:47 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VI/37/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.06.2015 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:27:49 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VI/36/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.06.2015 r. w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-08 10:26:06 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VI/35/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.06.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:55:02 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VI/34/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.06.2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2015  - 2028.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:51:15 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.06.2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:39:50 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VI/32/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.06.2015 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za rok 2014.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:37:39 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.06.2015 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminny Kobiele Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:35:47 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VI/30/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich za 2014 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:32:41 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VI/29/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich za 2014 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:29:02 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr VI/28/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich za 2014 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-08 09:25:49 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Treść uchwały (plik pobrano 14 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:55:58 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr V/26/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Treść uchwały (plik pobrano 16 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:53:13 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr V/25/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 22 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:50:04 | Data modyfikacji: 2015-10-27 09:26:14.
 

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:47:12 | Data modyfikacji: 2015-05-04 08:48:33.
 

Uchwała nr V/23/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 3 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 3 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:38:27 | Data modyfikacji: 2015-05-04 08:48:33.
 

Uchwała nr V/22/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2015 - 2028.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:34:53 | Data modyfikacji: 2015-05-04 08:48:33.
 

Uchwała nr V/21/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu utrzymania publicznych dróg powiatowych przebiegających przez teren Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:31:05 | Data modyfikacji: 2015-05-04 08:48:33.
 

Uchwała nr V/20/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 15.04.2015 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz opłaty za posiadanie psów w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-05-04 08:26:12 | Data modyfikacji: 2015-05-04 08:48:33.
 

Uchwała nr IV/19/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 20.02.2015 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Treść uchwały (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-03-16 11:02:05 | Data modyfikacji: 2015-05-04 08:48:33.
 

Uchwała nr IV/18/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 20.02.2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 4 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 4 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:52:53 | Data modyfikacji: 2015-05-04 08:48:33.
 

Uchwała nr IV/17/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 20.02.2015 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:50:53 | Data modyfikacji: 2015-05-04 08:48:33.
 

Uchwała nr IV/16/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 20.02.2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kobiele Wielkie do Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania "Region Włoszczowski".

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:48:39 | Data modyfikacji: 2015-05-04 08:48:33.
 

Uchwała nr IV/15/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 20.02.2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:45:59 | Data modyfikacji: 2015-03-16 10:47:13.
Data wprowadzenia: 2015-03-16 10:45:59
Data modyfikacji: 2015-03-16 10:47:13
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl