Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-12-15 13:30:24.

Przebudowa drogi w miejscowości Kobiele Wielkie na działkach o nr ewid. 11 i 578.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodatek do SIWZ nr 7

Dodatek do SIWZ nr 8

Dodatek do SIWZ nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-08-04 11:35:59.

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2015/2016.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-07-30 10:39:03.

Zakup energii elektrycznej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Platforma licytacyjna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie o spełnienie warunków

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw

Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 1 do projektu sprzedaży energii elektrycznej

Załącznik nr 2 do projektu sprzedaży energii elektrycznej

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji

Odpowiedzi na zapytania wykonawców.

Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr II

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, wersja edytowalna

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wersja edytowalna

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw, wersja edytowalna

Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw, wersja edytowalna

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, wersja wdytowalna

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wersja edytowalna

Oświadczenie o spełnienie warunków, wersja edytowalna

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-06-24 12:09:02.

Remont drogi Zrąbiec - Dudki.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodatek do SIWZ nr 7

Dodatek do SIWZ nr 8

Dodatek do SIWZ nr 9

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-05-29 08:14:17.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodatek do SIWZ nr 8

Dodatek do SIWZ nr 9

Dodatek do SIWZ nr 10

Dodatek do SIWZ nr 11

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:35:38.

Remont drogi Zrąbiec - Dudki.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodatek do SIWZ nr 7

Dodatek do SIWZ nr 8

Dodatek do SIWZ nr 9

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:25:21.

Remonty świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiele Małe.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dodatek do SIWZ nr 8a

Dodatek do SIWZ nr 8b

Dodatek do SIWZ nr 8c

Dodatek do SIWZ nr 9

Dodatek do SIWZ nr 10a

Dodatek do SIWZ nr 10b

Dodatek do SIWZ nr 10c

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-03-18 10:09:21.

Dystrybucja energii elektrycznej.

Ogłoszenie o zamówieniu

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-01-20 11:57:59.
Data wprowadzenia: 2015-01-20 11:57:59
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński