> Przetargi 2015
Przetargi 2015
 

Sukcesywna dostawa oleju opałowego na potrzeby Gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 22 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 12 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 11 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-12-15 13:30:24.
 

Przebudowa drogi w miejscowości Kobiele Wielkie na działkach o nr ewid. 11 i 578.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 57 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 24 razy)

Dodatek do SIWZ nr 7 (plik pobrano 19 razy)

Dodatek do SIWZ nr 8 (plik pobrano 18 razy)

Dodatek do SIWZ nr 9 (plik pobrano 24 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 34 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-08-04 11:35:59.
 

Dowóz dzieci i młodzieży do szkół oraz ze szkół do miejsc zamieszkania na terenie gminy Kobiele Wielkie w roku szkolnym 2015/2016.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 24 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 23 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 22 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 14 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-07-30 10:39:03.
 

Zakup energii elektrycznej.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 44 razy)

Ogłoszenie o zamówieniu Platforma licytacyjna (plik pobrano 23 razy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (plik pobrano 26 razy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (plik pobrano 17 razy)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (plik pobrano 13 razy)

Oświadczenie o spełnienie warunków (plik pobrano 13 razy)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw (plik pobrano 11 razy)

Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw (plik pobrano 11 razy)

Projekt umowy sprzedaży energii elektrycznej (plik pobrano 15 razy)

Załącznik nr 1 do projektu sprzedaży energii elektrycznej (plik pobrano 13 razy)

Załącznik nr 2 do projektu sprzedaży energii elektrycznej (plik pobrano 8 razy)

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji (plik pobrano 15 razy)

Odpowiedzi na zapytania wykonawców. (plik pobrano 15 razy)

Odpowiedzi na zapytania wykonawców nr II (plik pobrano 11 razy)

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, wersja edytowalna (plik pobrano 10 razy)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wersja edytowalna (plik pobrano 11 razy)

Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw, wersja edytowalna (plik pobrano 7 razy)

Potwierdzenie należytego wykonania lub wykonywania dostaw, wersja edytowalna (plik pobrano 5 razy)

Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej, wersja wdytowalna (plik pobrano 6 razy)

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wersja edytowalna (plik pobrano 7 razy)

Oświadczenie o spełnienie warunków, wersja edytowalna (plik pobrano 9 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 17 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-06-24 12:09:02.
 

Remont drogi Zrąbiec - Dudki.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 32 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 40 razy)

Dodatek do SIWZ nr 7 (plik pobrano 30 razy)

Dodatek do SIWZ nr 8 (plik pobrano 23 razy)

Dodatek do SIWZ nr 9 (plik pobrano 35 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 39 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 15 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-05-29 08:14:17.
 

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 58 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 122 razy)

Dodatek do SIWZ nr 8 (plik pobrano 40 razy)

Dodatek do SIWZ nr 9 (plik pobrano 33 razy)

Dodatek do SIWZ nr 10 (plik pobrano 33 razy)

Dodatek do SIWZ nr 11 (plik pobrano 35 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik pobrano 107 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 42 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-05-19 10:35:38.
 

Remont drogi Zrąbiec - Dudki.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 48 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 18 razy)

Dodatek do SIWZ nr 7 (plik pobrano 26 razy)

Dodatek do SIWZ nr 8 (plik pobrano 23 razy)

Dodatek do SIWZ nr 9 (plik pobrano 27 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 16 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:25:21.
 

Remonty świetlicy wiejskiej w miejscowości Kobiele Małe.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 44 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 33 razy)

Dodatek do SIWZ nr 8a (plik pobrano 18 razy)

Dodatek do SIWZ nr 8b (plik pobrano 11 razy)

Dodatek do SIWZ nr 8c (plik pobrano 11 razy)

Dodatek do SIWZ nr 9 (plik pobrano 25 razy)

Dodatek do SIWZ nr 10a (plik pobrano 11 razy)

Dodatek do SIWZ nr 10b (plik pobrano 11 razy)

Dodatek do SIWZ nr 10c (plik pobrano 11 razy)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. (plik pobrano 55 razy)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 17 razy)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (plik pobrano 25 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-03-18 10:09:21.
 

Dystrybucja energii elektrycznej.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 25 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2015-01-20 11:57:59.
Data wprowadzenia: 2015-01-20 11:57:59
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl