> Wybory Samorządowe 2014
Wybory Samorządowe 2014
 

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad  na obszarze województwa łodzkiego.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 19 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2014-12-03 07:29:45.
 

Wyciąg z Obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łodzkiego.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 14 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2014-12-03 07:28:21.
 

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Kobiele Wielkie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2014-11-20 12:48:58.
 

Protokół obsadzenia mandatów radnych bez głosowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2014-11-20 12:48:15.
 

Protokół z Wyborów do Rady Gminy Kobiele Wielkie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2014-11-20 12:42:37 | Data modyfikacji: 2014-11-20 12:46:24.
 

Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie wyznaczenia terminu losowania kandydatów do Składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Kobielach Małych

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2014-10-20 14:57:36 | Data modyfikacji: 2014-11-20 12:46:24.
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 14 października 2014 r.o przyczynach nieprzeprowadzania głosowania w okręgu wyborczym nr 5 w wyborach do Rady Gminy Kobiele Wielkie.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2014-10-17 15:06:19 | Data modyfikacji: 2014-11-20 12:46:24.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 09 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2014-10-17 08:23:48 | Data modyfikacji: 2014-10-17 08:24:30.
96 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 09 października 2014 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, które z obwodowych komisji wyborczych są wyznaczone przez wójta dla celów
głosowania korespondencyjnego.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2014-10-17 08:17:18 | Data modyfikacji: 2014-10-17 08:24:30.
 

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich z dnia 08 października 2014 r. Gminna Komisja Wyborcza w Kobielach Wielkich wzywa Komitety Wyborcze do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgach wyborczych Nr 4, 5, 9,10.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2014-10-09 11:42:11 | Data modyfikacji: 2014-10-09 11:45:01.
 

Wykaz miejsc na obszarze gminy Kobiele Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


 

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2014-10-02 11:51:25 | Data modyfikacji: 2014-10-02 11:53:54.
 

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej w Kobielach Wielkich.


 

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2014-10-01 08:32:29 | Data modyfikacji: 2014-10-01 08:33:11.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 01 września 2014 r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminne komisji wyborczej.


 

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2014-09-27 09:15:10 | Data modyfikacji: 2014-10-01 08:31:03.
Data wprowadzenia: 2014-09-27 09:15:10
Data modyfikacji: 2014-10-01 08:31:03
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl