> Rok 2014
Rok 2014
 

Uchwała nr III.14.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kobiele Wielkie na rok 2015.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-03-13 12:29:55.
 

Uchwała nr III.13.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2014 r. w sprawie ustalenia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie na 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 4 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-03-13 12:27:38.
 

Uchwała nr III.12.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2014 r. w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Kobiele Wielkie na rok 2015.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-03-13 12:22:29.
 

Uchwała nr III.11.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2015-2028

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-03-13 12:14:04.
 

Uchwała nr III.10.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-03-13 12:09:35.
 

Uchwała nr III.9.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.12.2014 r. w sprawie: uchylenia Uchwały nr XXXVI.248.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.09.2014 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie kredytu bankowego długoterminowego w roku 2014.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-03-13 12:07:59.
 

Uchwała nr II.8.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 10.12.2014 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2014 - 2021.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-12-19 14:12:24.
 

Uchwała nr II.7.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 10.12.2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-12-19 14:09:18.
 

Uchwała nr II.6.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 10.12.2014 r. w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-12-19 14:08:07.
 

Uchwała nr II.5.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 10.12.2014 r. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania stałych komisji Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-12-19 14:05:57.
 

Uchwała nr I.4.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-12-19 13:50:43.
 

Uchwała nr I.3.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2014-12-19 13:48:30.
 

Uchwała nr I.2.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.11.2014 r. w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-12-19 13:47:06.
 

Uchwała nr I.1.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 28.11.2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-12-19 13:41:44.
 

Uchwała nr XXXVII.256.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 06.11.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do scieków odprowadzanych do zbiorowego systemu odprowadzania ścieków.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 14:03:04.
 

Uchwała nr XXXVII.255.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 06.11.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 14:00:18 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:01:39.
 

Uchwała nr XXXVII.254.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 06.11.2014 r. w sprawie ustalenia dopłaty do ceny wody dostarczonej ze zbiorowego systemu zaopatrzenia w wodę.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 13:58:37 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:01:39.
 

Uchwała nr XXXVII.253.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 06.11.2014 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 13:54:38 | Data modyfikacji: 2014-11-13 14:01:39.
 

Uchwała nr XXXVII.252.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 06.11.2014 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2015 r.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 13:52:52 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:53:00.
 

Uchwała nr XXXVII.251.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 06.11.2014 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 13:50:59 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:53:00.
 

Uchwała nr XXXVI.250.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.09.2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2014 - 2021

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 13:43:47 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:48:14.
 

Uchwała nr XXXVI.249.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.09.2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 13:33:54 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:48:22.
 

Uchwała nr XXXVI.248.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.09.2014 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie kredytu bankowego długoterminowego w roku 2014.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 13:32:21 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:48:30.
 

Uchwała nr XXXVI.247.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.09.2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:17:53 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:48:38.
 

Uchwała nr XXXVI.246.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 26.09.2014 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowości Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-11-13 10:12:58 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:48:49.
 

Uchwała nr XXXV.245.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.07.2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2014 - 2021.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-30 09:06:15 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:48:49.
 

Uchwała nr XXXV.244.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.07.2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-30 09:02:31 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:48:49.
 

Uchwała nr XXXV.243.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 25.07.2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu dotychczasowemu najemcy.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-30 09:00:49 | Data modyfikacji: 2014-11-13 13:48:49.
 

Uchwała nr XXXIV.242.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kobiele Wielkie za rok 2013.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:35:17 | Data modyfikacji: 2014-07-30 08:59:08.
 

Uchwała nr XXXIV.241.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kobiele Wielkie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2013.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:33:32 | Data modyfikacji: 2014-07-30 08:59:08.
 

Uchwała nr XXXIV.240.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich za 2013 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:24:03 | Data modyfikacji: 2014-07-30 08:59:08.
 

Uchwała nr XXXIV.239.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kobielach Wielkich za 2013 rok. 

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:21:03 | Data modyfikacji: 2014-07-30 08:59:08.
 

Uchwała nr XXXIV.238.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobielach Wielkich za 2013 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:17:54 | Data modyfikacji: 2014-07-30 08:59:08.
 

Uchwała nr XXXIV.237.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie: zaciągnięcia przez Gminę Kobiele Wielkie kredytu bankowego długoterminowego w roku 2014.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-11 12:16:13 | Data modyfikacji: 2014-07-30 08:59:08.
 

Uchwała nr XXXIV.236.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2014 - 2021.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 1 raz)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 1 raz)

Objaśnienia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:34:05 | Data modyfikacji: 2014-07-30 08:59:08.
 

Uchwała nr XXXIV.235.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:29:11 | Data modyfikacji: 2014-07-30 08:59:08.
 

Uchwała nr XXXIV.234.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/227/14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 16 maja 2014 r. w w sprawie: przekazania dotacji z budżetu Gminy Kobiele Wielkie dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich na dofinansowanie remontu sali rehabilitacyjnej oraz ciągu komunikacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:24:52 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:25:46.
 

Uchwała nr XXXIV.233.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kobielach Wielkich i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-07-11 11:17:11 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:25:59.
 

Uchwała nr XXXIII.232.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 23.05.2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2014 - 2021.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:44:19 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:26:08.
 

Uchwała nr XXXIII.231.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 23.05.2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:40:45 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:26:20.
 

Uchwała nr XXXIII.230.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 23.05.2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:39:15 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:27:42.
 

Uchwała nr XXXII.229.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 16.05.2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobiele Wielkie na lata 2014 - 2021.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Objaśnienia (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:32:18 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:27:27.
 

Uchwała nr XXXII.228.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 16.05.2014 r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Tabela nr 3 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 0 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-06-18 09:27:05 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:27:17.
 

Uchwała nr XXXII.227.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 16.05.2014 r. w sprawie: przekazania dotacji z budżetu Gminy Kobiele Wielkie dla Gminnego Ośrodka Zdrowia w Kobielach Wielkich na dofinansowanie remontu sali rehabilitacyjnej oraz ciągu komunikacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:54:30 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:27:07.
 

Uchwała nr XXXII.226.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 16.05.2014 r. w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej.

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:50:51 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:26:35.
 

Uchwała nr XXXII.225.14 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dn. 16.05.2014 r. w sprawie: udziału w realizacji projektu "współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzi - Będziemy pracować"

Treść uchwały (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:43:33 | Data modyfikacji: 2014-07-11 11:26:50.
Data wprowadzenia: 2014-06-18 08:43:33
Data modyfikacji: 2014-07-11 11:26:50
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl