Wójt Gminy Kobiele Wielkie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich, ul. Reymonta 79,97-524 Kobiele Wielkie.

Stanowisko pracy: Referent ds. oświaty

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2021-02-02 08:32:36.

Wójt Gminy Kobiele Wielkie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich, ul. Reymonta 79,97-524 Kobiele Wielkie.

Stanowisko pracy: Referent ds. rolnictwa, gospodarki wodnej, leśnictwa i łowiectwa

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2020-10-12 15:04:32.

Wójt Gminy Kobiele Wielkie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich, ul. Reymonta 79,97-524 Kobiele Wielkie.

Stanowisko pracy: Referent ds. wojskowych, obrony cywilnej i działalności gospodarczej.

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2019-08-16 12:44:16 | Data modyfikacji: 2019-08-16 12:44:45.

Wójt Gminy Kobiele Wielkie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich, ul. Reymonta 79,97-524 Kobiele Wielkie.

Stanowisko pracy: Referent ds. księgowości budżetowej oświaty

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celu naboru

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie naboru

Lista kandydatów Spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2019-07-26 10:56:40.

Zarządzenie Nr 16/2019 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Orzechowie.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:30:04.

Zarządzenie Nr 15/2019 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Kobielach Wielkich.

Treść zarządzenia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2019-04-26 11:27:01.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Orzechowie.

Zarządzenie Nr 10/2019

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:54:26.

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Kobielach Wielkich.

Zarządzenie Nr 9/2019

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2019-04-03 14:44:02 | Data modyfikacji: 2019-04-03 14:54:40.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich.

Treść ogłoszenia

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Jolanta Rutkowska - Kanafa | Data wprowadzenia: 2017-08-30 15:10:42.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich w wymiarze 3/4 etatu.

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Jolanta Rutkowska - Kanafa | Data wprowadzenia: 2017-01-05 12:27:17.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich w wymiarze 1/2 etatu.

Treść ogłoszenia

Kwestionariusz osobowy

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Jolanta Rutkowska - Kanafa | Data wprowadzenia: 2016-12-19 14:33:17 | Data modyfikacji: 2016-12-20 07:36:45.

Wójt Gminy Kobiele Wielkie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich, ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie.

Stanowisko pracy: Kasjer

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2015-11-18 14:32:48.

Wójt Gminy Kobiele Wielkie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kobielach Wielkich, ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie.

Stanowisko pracy: Referent ds. utrzymania czystości i porządku w gminie

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Informacja o wynikach naboru

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-03-17 10:35:50 | Data modyfikacji: 2015-03-17 10:41:36.
Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły
Podstawowej w Kobielach Wielkich oraz Publicznej
Szkoły Podstawowej w Orzechowie

Zarządzenie Nr 005.17.2014

Ogłoszenie o konkursie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2014-04-28 09:11:44 | Data modyfikacji: 2014-04-28 09:18:09.
Data wprowadzenia: 2014-04-28 09:11:44
Data modyfikacji: 2014-04-28 09:18:09
Autor: Ewa Dziębor
Opublikowane przez: Daniel Carzyński