Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 07.05.2019r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w związku z planowaną budową drogi dojazdowej do pól w m. Zrąbiec na działkach o nr.ewid. 190 i 416 obręb geodezyjny: Zrąbiec gm. Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:22:03 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 07.05.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w związku z planowaną budową drogi dojazdowej do pól w m. Zrąbiec na działkach o nr ewid. 332 i 428 obręb geodezyjny: Zrąbiec gm. Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:19:13 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 18.09.2018 r. w sprawie wydana decyzja nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewid. 478/1, 287/5, 287/6 (obręb Wola Rożkowa) położonych w gminie Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2018-09-19 10:26:39 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 08.08.2018 r. zawiadamia, że na wniosek z dnia 19 lipca 2018 r., Pani Joanny Pluty, reprezentującej Usługi Projektowe, Inżynierskie i Budowlane Joanna Pluta, ul. Chłodna 9b, 97-500 Radomsko, działającej na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Gminę Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewid. 478/1, 287/5, 287/6 (obręb Wola Rożkowa) położonych w gminie Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2018-08-08 13:41:22 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 06.08.2018 r. w sprawie wydana decyzja znak: RIG.II.6733.2.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewid. 24, 23/23 (obręb Kobiele Wielkie) w gminie Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2018-08-06 09:41:39 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25.07.2018 r. w sprawie wydana decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, znak: RIG. 116733.1.2018 polegającego na budowie napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego na części działek nr ewid. 458, 450 (obręb Cadów) położonych w gminie Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2018-07-25 13:51:38 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej na części działek nr ewid. 24, 23/23 (obręb Kobiele Wielkie) w gminie Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2018-06-20 11:55:02 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 01.06.2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie napowietrznej linii niskiego napięcia 0,4 kV oświetlenia ulicznego na części działek nr ewid. 458, 450 (obręb Cadów) położonych w gminie Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2018-06-04 08:34:02 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 06.02.2018 r. Znak: RIG.II.6733.6.2017/2018 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr RDM4445A operatora sieci PLAY o mocy pojedynczych anten EIRP od 400W do 2000W wraz z wewnętrzną linią zasilającą na działkach nr ewid. 218, 217, 216 położonych w obrębie geodezyjnym Przybyszów w gminie Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2018-02-06 10:47:27 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 11.12.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej

Treść obwieszczenia (plik pobrano 9 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2017-12-11 13:23:05 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 24.11.2017 r. o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania znak: RIG.II.6733.5.2017 z dnia 24 listopada 2017 roku w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w związku z planowaną rozbudową wodociągu gminnego o średnicy 160mm w m. Przydatki Przybyszowskie gmina Kobiele Wielkie 

Treść obwieszczenia (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2017-11-24 08:01:27 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 13.12.2016 r. zawiadamia, że w dniu 13 grudnia 2016 r. została wydana decyzja nr GP.6733.9.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Orzechowie na części działki nr ewid. 319/1 (obręb Kobiele Wielkie) położonej w gminie Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 15 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2016-12-13 09:51:08 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 14.11.2016 r. zawiadamia się, że na wniosek z dnia 26 października 2016 r., Gminy Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków sanitarnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Orzechowie na części działki nr ewid. 319/1 (obręb Kobiele Wielkie) położonej w gminie Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 13 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2016-11-14 10:24:23 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 04.10.2016 r. zawiadamia się, że na wniosek z dnia 25 sierpnia 2016 r., Gminy Kobiele Wielkie, ul. Reymonta 79, 97-524 Kobiele Wielkie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii napowietrznej 0,4 kV wraz ze stanowiskami słupowymi i oprawami oświetlenia ulicznego na części działek nr ewid. 443, 447, 449, 602, 636/4 (obręb Cadów) położonych w gminie Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 13 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2016-10-04 10:02:13 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 30.09.2016 r. o wydaniu decyzja znak: GP.6733.8.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii napowietrznej 0,4 kV wraz ze stanowiskami słupowymi i oprawami oświetlenia ulicznego na części działek nr ewid. 214, 298, 300, 451 (obręb Przybyszów) położonych w gminie Kobiele Wielkie.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2016-10-03 10:34:03 | Data modyfikacji: 2019-05-07 10:22:41.
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 24.05.2016 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej w m. Orzechówek na działce nr ewid. 54 obręb: Orzechówek gm. Kobiele Wielkie.

Treść zawiadomienia (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2016-05-24 10:02:15 | Data modyfikacji: 2016-05-24 10:03:09.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28.01.2016 r. o wydaniu postanowienia GPI.6220.4.2015 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Zespół Elektrowni Wiatrowych Radomsko".

Treść obwieszczenia (plik pobrano 14 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2016-02-02 13:45:49 | Data modyfikacji: 2016-05-24 10:03:09.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko z dnia 28.01.2016 roku o wydanym postanowieniu znak: KZP.6220.08.2015 z dnia 27.01.2016 r. w sprawie zawieszenia postanowienia, wszczętego na wniosek Inwestora tj. WINDPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. Pięknej 24/26A/1, 00-549 Warszawa, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. "Zespół Elektrowni Wiatrowych Radomsko".

Treść obwieszczenia (plik pobrano 9 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2016-02-01 09:01:51 | Data modyfikacji: 2016-05-24 10:03:09.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko z dnia 04.01.2016 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku Inwestora, tj. WINDPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą przy ul. pięknej 24/26A/1, 00-549 Warszawa.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 29 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2016-01-07 11:38:14 | Data modyfikacji: 2016-05-24 10:03:09.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko z dnia 28.12.2015 roku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zespół Elektrowni Wiatrowych Radomsko".

Treść obwieszczenia (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-12-30 15:05:37 | Data modyfikacji: 2016-05-24 10:03:09.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 07.12.2015 r. w sprawie przedłużenia terminu wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub braku takiej potrzeby dla przedsięwzięcia pn.: Zespół Elektrowni Wiatrowych Park Przedbórz, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-12-10 08:52:16 | Data modyfikacji: 2016-05-24 10:03:09.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb  z dnia 02.07.2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: Zespół Elektrowni Wiatrowych Park Przedbórz.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 13 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-12-07 14:47:16 | Data modyfikacji: 2016-05-24 10:03:09.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Radomsko z dnia 21.10.2015 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z wnioskiem złożonym przez WINDPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – Oddział w Inowrocławiu, ul Królowej Jadwigi 20, 88-100 Inowrocław, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Zespół Elektrowni Wiatrowych Radomsko”.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 19 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-10-27 10:03:34 | Data modyfikacji: 2016-05-24 10:03:09.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 31.07.2015 r. o wydanym zawiadomieniu o wszczęciu postępowania Nr GP.6733.7.1.2015 z dnia 31.07.2015r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Budowa linii kablowej niskiego napięcia na dz. nr 411, obręb: Przybyszów gm. Kobiele Wielkie oraz dz. nr ewid: 452, 458, 459, 460 i 480 obręb: Kobiele Wielkie gm. Kobiele Wielkie. (plik pobrano 26 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-07-31 11:58:41 | Data modyfikacji: 2016-05-24 10:03:09.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 01.06.2015 r. o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji.

"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3934 E w m. Przybyszów w km 10+743" (plik pobrano 17 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-06-01 12:54:36 | Data modyfikacji: 2016-05-24 10:03:09.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 13.05.2015 r. o zakończeniu kompletowania dokumentów.

"Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3934 E w m. Przybyszów w km 10+743" (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczeckoci | Data wprowadzenia: 2015-05-13 12:17:14 | Data modyfikacji: 2016-05-24 10:03:09.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 08.04.2015 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego i wystąpieniu do organów opiniujących.

Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3934E w m. Przybyszów w km.10+743 (plik pobrano 13 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-04-08 14:47:36 | Data modyfikacji: 2015-04-08 14:49:40.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12.03.2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu bublicznego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.

Budowa linii napowietrznej nN. (0,4kV) wraz z oprawą oświetlenia ulicznego w m. Posadówka na dz. nr ewid. 109 i 110 obręb: Posadówka gm. Kobiele Wielkie. (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:04:30 | Data modyfikacji: 2015-04-08 14:49:40.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12.03.2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu bublicznego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.

Budowa stanowiska słupowego w istniejącej linii napowietrznej nN. (0,4kV) wraz z oporawą oświetlenia ulicznego w m. Orzechów na dz. nr ewid. 63/11 obręb: Orzechów gm. Kobiele Wielkie. (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-03-12 15:00:57 | Data modyfikacji: 2015-04-08 14:49:40.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12.03.2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu bublicznego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.

Budowa linii napowietrznej nN, wraz ze stanowiskami słupowymi oraz oprawami oświetlenia ulicznego w m. Kobiele Wielkie na dz. nr ewid. 30/7, 30/11 i 30/12 obręb: Kobiele Wielkie gm. Kobiele Wielkie (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:53:56 | Data modyfikacji: 2015-04-08 14:49:40.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12.03.2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu bublicznego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.

Budowa linii napowietrznej 0,4kV, wraz ze stanowiskami słupowymi oraz oprawami oświetlenia ulicznego w m. Orzechów na dz. nr ewid. 16 i 19/5 obręb: Orzechów gm. Kobiele Wielkie. (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:50:07 | Data modyfikacji: 2015-04-08 14:49:40.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12.03.2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu bublicznego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.

Budowie linii napowietrznej nN. wraz ze stanowiskami słupowymi oraz oprawami oświetlenia ulicznego w m. Kobiele Wielkie na dz. nr. ewid. 24, 25, 26/1 i 27/1 obręb: Kobiele Wielkie gm. Kobiele Wielkie. (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:44:38 | Data modyfikacji: 2015-04-08 14:49:40.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12.03.2015 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu bublicznego w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji.

Polegającej na budowie złącza el-en. kablowego nN. wraz z budową oświetlenia terenu w m. Nowy Widok na dz. nr ewid. 628/1 i 628/3 obręb: Wola Rożkowa gm. Kobiele Wielkie. (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2015-03-12 14:36:58 | Data modyfikacji: 2015-03-12 14:41:43.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 22.10.2014 r. o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgodny na realizację inwestycji.

Polegającej na „Budowie drogi gminnej Biestrzyków Wielki - Biestrzyków Mały gm. Kobiele Wielkie realizowanej na działkach nr ewid. 405 obręb geod. Biestrzyków Wielki oraz działki nr ewid. 137,170 i 501 obręb geod: Biestrzyków Mały na terenie (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2014-10-23 08:25:34 | Data modyfikacji: 2015-03-12 14:41:43.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o zakończeniu kompletowania dokumentów z dnia 29.09.2014 r.

Zawiadamienie o zakończeniu kompletowania dokumentów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn „Budowie drogi gminnej Biestrzyków Wielki - Biestrzyków Mały realizowanego na działkac (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2014-09-29 14:46:37 | Data modyfikacji: 2014-09-29 14:46:58.
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia
28.08.2014 r. 

Zawiadomienie w sprawie „Budowy drogi gminnej Biestrzyków Wielki - Biestrzyków Mały realizowanego na działkach: - nr 405 obręb geod: Biestrzyków Wielki gm. Kobiele Wielkie - nr 137,170 i 501 obręb geod: Biestrzyków Mały gm. Kobiele Wielkie" (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2014-08-28 09:49:04 | Data modyfikacji: 2014-09-29 14:46:58.
 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 24.07.2014 r.

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia przebiegającą po działkach nr ewid. 257, 258 i 309 w m. Kobiele Wielkie (plik pobrano 0 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2014-07-28 15:55:27 | Data modyfikacji: 2014-07-28 15:56:09.
Postanowienie z dnia 25.04.2014 r. 

Postanowienie w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie jednej elektrowni wiatrowej typu ENERCON E-66 o mocy 1800kW na terenie Gminy Kobiele Wielkie w m. Huta Drewniana" planowanej do realizacji na działce nr ewid. 372 obręb: Huta Drewniana (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2014-04-25 12:40:58 | Data modyfikacji: 2014-04-25 12:42:19.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia
25.04.2014 r. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie jednej elektrowni wiatrowej typu (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2014-04-25 12:26:49 | Data modyfikacji: 2014-04-25 12:42:12.
Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia
14.04.2014r. 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3934Ew m. Orzechówek i Orzechów na rzece Orzechówce na dz. nr. (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2014-04-15 10:23:17 | Data modyfikacji: 2014-04-25 12:42:05.
Data wprowadzenia: 2014-04-15 10:23:17
Data modyfikacji: 2014-04-25 12:42:05
Autor: Adam Szczekocki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl