Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego
 

Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty złożonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym

Pobierz komunikat (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2020-08-18 12:57:17.
 

Ogłoszenie o złożeniu , w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oferty o realizację zadania publicznego: oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kobiele Wielkie " W kolebce Reymonta", ul. Reymonta 75, 97-524 Kobiele Wielkie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie (plik pobrano 3 razy)

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2020-08-10 07:30:55.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie  z dnia 03.10.2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu „ Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Treść ogłoszenia (plik pobrano 8 razy)

Treść zarządzenia (plik pobrano 8 razy)

Formularz konsultacji (plik pobrano 4 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 13 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2019-10-03 08:56:39.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „ Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Treść ogłoszenia (plik pobrano 15 razy)

Treść zarządzenia (plik pobrano 14 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 14 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:06:23.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 10.10.2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Treść ogłoszenia (plik pobrano 6 razy)

Formularz konsultacji (plik pobrano 8 razy)

Program współpracy (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:33:56 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:34:12.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Treść ogłoszenia (plik pobrano 7 razy)

Formularz konsultacji (plik pobrano 4 razy)

Program współpracy (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:38:34 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:34:12.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

Treść ogłoszenia (plik pobrano 1 raz)

Formularz konsultacji (plik pobrano 1 raz)

Program współpracy (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:26:22 | Data modyfikacji: 2016-09-12 10:35:37.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 03.09.2014r.O przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

Treść ogłoszenia (plik pobrano 15 razy)

Formularz konsultacji (plik pobrano 6 razy)

Program współpracy (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2014-09-03 14:40:18 | Data modyfikacji: 2014-09-08 08:19:24.
Data wprowadzenia: 2014-09-03 14:40:18
Data modyfikacji: 2014-09-08 08:19:24
Autor: Henryka Skorupa
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl