Protokół z konsultacji Projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi a art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Pobierz protokół

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2022-11-07 09:16:13.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkiez dnia 24.10.2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu „  Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Treść ogłoszenia

Formularz kansultacji

Program współpracy

Projekt uchwały

Pobierz zarządzenie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2022-10-24 12:05:47.

Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy  Kobiele Wielkie z dnia 09.09.2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia finansowego organizacji, które będą ubiegały się o pozyskanie funduszy ze źródeł zewnętrznych, lub które pozyskały fundusze ze źródeł zewnętrznych, jako wkład własny tych organizacji w ramach realizacji projektów mających na celu rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i/lub rekreacyjnej i/lub kulturalnej na terenie Gminy Kobiele Wielkie w 2022 roku.

Treść zarządzenia

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2022-09-09 12:26:53.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkiez dnia 19.05.2022 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu zmiany„  Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Treść ogłoszenia

Formularz kansultacji

Pobierz uchwałę

Pobierz zarządzenie

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2022-05-19 12:50:29.

Protokół z konsultacji Projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi a art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Pobierz protokół

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2021-11-18 08:45:59 | Data modyfikacji: 2021-11-19 11:42:01.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkiez dnia 04.11.2021 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.

Treść ogłoszenia

Formularz konsultacji

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2021-11-05 08:35:43.

Protokół z konsultacji Projektu Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi a art.3 ust.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Pobierz protokół

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2020-11-26 13:51:24.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 22.10.2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.

Treść ogłoszenia

Formularz konsultacji

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2020-10-22 09:31:46.

Komunikat w sprawie braku uwag i zastrzeżeń do oferty złożonej w trybie uproszczonym - pozakonkursowym

Pobierz komunikat

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2020-08-18 12:57:17.

Ogłoszenie o złożeniu , w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) oferty o realizację zadania publicznego: oferta złożona przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kobiele Wielkie " W kolebce Reymonta", ul. Reymonta 75, 97-524 Kobiele Wielkie na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży.

Ogłoszenie

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2020-08-10 07:30:55.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie  z dnia 03.10.2019 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu „ Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Treść ogłoszenia

Treść zarządzenia

Formularz konsultacji

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Mariola Czyż | Data wprowadzenia: 2019-10-03 08:56:39.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „ Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Treść ogłoszenia

Treść zarządzenia

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:06:23.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 10.10.2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Treść ogłoszenia

Formularz konsultacji

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:33:56 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:34:12.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Treść ogłoszenia

Formularz konsultacji

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:38:34.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

Treść ogłoszenia

Formularz konsultacji

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:26:22 | Data modyfikacji: 2016-09-12 10:35:37.

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 03.09.2014r.O przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

Treść ogłoszenia

Formularz konsultacji

Program współpracy

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2014-09-03 14:40:18 | Data modyfikacji: 2014-09-08 08:19:24.
Data wprowadzenia: 2014-09-03 14:40:18
Data modyfikacji: 2014-09-08 08:19:24
Autor: Henryka Skorupa
Opublikowane przez: Daniel Carzyński