Opinie RIO
Opinie RIO
 

Uchwała Nr II/33/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 05 stycznia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2019-02-08 09:23:29.
 

Uchwała Nr II/235/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:16:17 | Data modyfikacji: 2018-12-14 14:18:09.
 

Uchwała Nr II/234/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2019 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:15:38 | Data modyfikacji: 2018-12-14 14:16:24.
 

Uchwała Nr II/17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 13 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2018-02-21 11:45:31 | Data modyfikacji: 2018-12-14 14:16:24.
 

Uchwała Nr II/277/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2017-12-14 12:44:31 | Data modyfikacji: 2018-12-14 14:16:24.
 

Uchwała Nr II/276/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2018 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2017-12-14 12:42:59 | Data modyfikacji: 2018-12-14 14:16:24.
 

Uchwała Nr II/71/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie opiniio sprawozdaniu Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2016 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2017-06-23 09:26:44 | Data modyfikacji: 2018-12-14 14:16:24.
 

Uchwała Nr II/6/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:21:15 | Data modyfikacji: 2017-02-07 13:21:33.
 

Uchwała Nr II/292/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:04:56 | Data modyfikacji: 2017-02-07 13:21:33.
 

Uchwała Nr II/291/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2017 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:01:59 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.
 

Uchwała Nr II/173/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 września 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za I półrocze 2016 r.

Treść uchwały (plik pobrano 9 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2016-09-22 14:42:39 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.
 

Uchwała Nr II/59/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2015 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:31:25 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.
 

Uchwała Nr II/24/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2016-02-16 07:51:00 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.
 

Uchwała Nr II/347/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2015-12-18 08:48:06 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.
 

Uchwała Nr II/346/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2016 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2015-12-18 08:46:15 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.
 

Uchwała Nr II/116/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 01 września 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za I półrocze 2015 r.

Treść uchwały (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2015-09-14 10:23:37 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.
 

Uchwała Nr II/122/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2014 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2015-05-29 08:49:21 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.
 

Uchwała nr II/29/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 05 lutego 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2015-02-12 12:28:40 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.
 

Uchwała nr II/274/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2014-12-30 13:38:31 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.
 

Uchwała nr II/273/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2014 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2014-12-30 13:35:54 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.
 

Uchwała nr II/213/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 października 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za I półrocze 2014 r.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2014-10-15 07:29:34 | Data modyfikacji: 2014-10-15 07:32:18.
 

Uchwała Nr II/76/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2013 rok.

Treść uchwały (plik pobrano 1 raz)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2014-07-07 08:32:37 | Data modyfikacji: 2014-10-15 07:26:14.
Data wprowadzenia: 2014-07-07 08:32:37
Data modyfikacji: 2014-10-15 07:26:14
Autor: Barbara Pokora
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl