Uchwała Nr II/31/2022 z dnia 21 stycznia 2022 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2022-01-25 08:05:15 | Data modyfikacji: 2022-01-25 08:05:37.

Uchwała Nr II/268/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2021 roku  w sprawie sprostowania błędu w uchwale Nr II /244/2021 z dnia 2 grudnia 2021 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2022 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2021-12-09 09:21:19 | Data modyfikacji: 2021-12-09 09:24:07.

Uchwała Nr II/245/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2021-12-09 09:13:52.

Uchwała Nr II/244/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi  z dnia 2 grudnia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2022 rok.


Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2021-12-09 09:10:52 | Data modyfikacji: 2021-12-09 09:19:19.

Uchwała Nr II/5/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 stycznia 2021 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2021-01-14 12:22:37.

Uchwała Nr II/250/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Kobiele Wielkie

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2020-12-11 10:40:28 | Data modyfikacji: 2020-12-11 10:42:19.

Uchwała Nr II /249/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2021 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2020-12-11 10:39:14.

Uchwała Nr II/24/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2020-01-28 10:20:47.

Uchwała Nr II/256/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2019 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:53:53.

Uchwała Nr II /255/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 grudnia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2020 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2019-12-11 11:52:30.

Uchwała Nr II/33/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 05 stycznia 2019 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2019-02-08 09:23:29.

Uchwała Nr II/235/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:16:17 | Data modyfikacji: 2018-12-14 14:18:09.

Uchwała Nr II/234/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2019 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2018-12-14 14:15:38 | Data modyfikacji: 2018-12-14 14:16:24.

Uchwała Nr II/17/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2018-02-21 11:45:31.

Uchwała Nr II/277/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2017-12-14 12:44:31.

Uchwała Nr II/276/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2018 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2017-12-14 12:42:59.

Uchwała Nr II/71/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2017 roku w sprawie opiniio sprawozdaniu Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2016 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2017-06-23 09:26:44.

Uchwała Nr II/6/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2017-02-07 13:21:15 | Data modyfikacji: 2017-02-07 13:21:33.

Uchwała Nr II/292/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:04:56.

Uchwała Nr II/291/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2017 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2016-12-21 13:01:59 | Data modyfikacji: 2016-12-21 13:02:14.

Uchwała Nr II/173/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 15 września 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za I półrocze 2016 r.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2016-09-22 14:42:39.

Uchwała Nr II/59/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 6 kwietnia 2016 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2015 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2016-04-21 09:31:25.

Uchwała Nr II/24/2016 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 09 lutego 2016 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2016-02-16 07:51:00.

Uchwała Nr II/347/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2015-12-18 08:48:06.

Uchwała Nr II/346/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2016 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2015-12-18 08:46:15.

Uchwała Nr II/116/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 01 września 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za I półrocze 2015 r.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2015-09-14 10:23:37.

Uchwała Nr II/122/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 22 maja 2015 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2014 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2015-05-29 08:49:21.

Uchwała nr II/29/2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 05 lutego 2015 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2015-02-12 12:28:40.

Uchwała nr II/274/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Kobiele Wielkie.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2014-12-30 13:38:31.

Uchwała nr II/273/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 10 grudnia 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Kobiele Wielkie na 2014 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2014-12-30 13:35:54.

Uchwała nr II/213/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 3 października 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kobiele Wielkie za I półrocze 2014 r.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2014-10-15 07:29:34 | Data modyfikacji: 2014-10-15 07:32:18.

Uchwała Nr II/76/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Gminy Kobiele Wielkie z wykonania budżetu za 2013 rok.

Treść uchwały

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Barbara Pokora | Data wprowadzenia: 2014-07-07 08:32:37 | Data modyfikacji: 2014-10-15 07:26:14.
Data wprowadzenia: 2014-07-07 08:32:37
Data modyfikacji: 2014-10-15 07:26:14
Autor: Barbara Pokora
Opublikowane przez: Daniel Carzyński