Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.04.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego  na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków dla Gminy Kobiele Wielkie zlokalizowanego w miejscowości Kobiele Małe dz. nr ewid. 231/1 i 232/2.

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Informacja o wpłynięciu wniosku wydania decyzji ooś

Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujacych

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2021-04-26 14:09:37 | Data modyfikacji: 2021-04-26 14:18:53.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.02.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz  zniezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o  nr ewid. 258 obręb: Babczów, gm. Kobiele Wielkie.

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Informacja o wpłynięciu wniosku wydania decyzji ooś

Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujacych

Zawiadomienie RDOŚ Znak:WOOŚ.4220.99.2021.MTr.2 z dnia 29.03.2021r.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 2

Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2021-02-05 10:45:02.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30.12.2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr ewid. 266 w miejscowości Babczów, gm. Kobiele Wielkie.

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Informacja o wpłynięciu wniosku wydania decyzji ooś

Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujacych

Zawiadomienie o przedłożeniu terminu do 31.03.2021 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi WOOŚ.4220.19.2021.K.Sa.2 z dnia 25.01.2021r.

Zawiadomienie RDOŚ Znak:WOOŚ.4220.19.2021.KSa.3 z dnia 24.02.2021r.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie RDOŚ Znak:WOOŚ.4220.19.2021.KSa.4 z dnia 08.04.2021r.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2020-12-31 11:24:41 | Data modyfikacji: 2020-12-31 11:36:51.
Data wprowadzenia: 2020-12-31 11:24:41
Data modyfikacji: 2020-12-31 11:36:51
Autor: Adam Szczekocki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński