Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 17.01.2022 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu fotowoltaicznego Wola Rożkowa, w skład którego będzie wchodziła elektrownia fotowoltaiczna o łącznej mocy do 3MW zlokalizowana na działkach nr ewid. 34 i 35.

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujacych

Informacja o wpłynięciu wniosku wydania decyzji ooś

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2022-01-17 10:11:50.

Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 417, 418, 419 obręb Przybyszów, gm. Kobiele Wielkie.

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Informacja o wpłynięciu wniosku wydania decyzji ooś

Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujacych

Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Decyzja środowiskowa

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2021-10-20 08:49:31.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 03.09.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „Kolonia Rzejowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną na działkach 233, 259, 260, 284, 285 obręb Kolonia Rzejowice, gmina Kodrąb, woj. łódzkie.

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2021-09-07 08:08:11 | Data modyfikacji: 2021-09-07 08:13:13.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30.06.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości w obrębie geodezyjnym Zrąbiec dz. 200/2

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Informacja o wpłynięciu wniosku wydania decyzji ooś

Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujacych

Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Zawiadomnienie o wydanej decyzji

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja środowiskowa

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2021-09-02 13:05:07 | Data modyfikacji: 2021-09-07 08:09:18.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30.06.2021 r. dla przedsięwzięcia  polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości w obrębie geodezyjnym Babczów dz. 83, 86, 87/1

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Informacja o wpłynięciu wniosku wydania decyzji ooś

Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujacych

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 2

Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 3

Zawiadomienie o wydanej decyzji

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2021-09-02 11:55:45.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 01.09.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie i montażu zespołu urządzeń infrastruktury technicznej tj. moduły fotowoltaiczne na konstrukcji wsporczej o łącznej mocy do 2 MW, kontenerowa stacja transformatorowa, doziemna instalacja elektryczna nN, urządzenia instalacyjne i sterujące, na nieruchomości zlokalizowanej w obrębie Huta Drewniana dz. nr ewid. 429

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

nformacja o wpłynięciu wniosku wydania decyzji ooś

Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujacych

Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie o wydanej decyzji

Charakterystyka przedsięwzięcia

Decyzja środowiskowa

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2021-09-01 14:15:56 | Data modyfikacji: 2021-09-01 14:21:11.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 26.04.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego  na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków dla Gminy Kobiele Wielkie zlokalizowanego w miejscowości Kobiele Małe dz. nr ewid. 231/1 i 232/2.

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Informacja o wpłynięciu wniosku wydania decyzji ooś

Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujacych

Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomnienie o wydanej decyzji

Charakterystyka przedsięwzięcia

Decyzja środowiskowa

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 27.01.2022 r.

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2021-04-26 14:09:37 | Data modyfikacji: 2021-04-26 14:18:53.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 05.02.2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz  zniezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o  nr ewid. 258 obręb: Babczów, gm. Kobiele Wielkie.

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Informacja o wpłynięciu wniosku wydania decyzji ooś

Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujacych

Zawiadomienie RDOŚ Znak:WOOŚ.4220.99.2021.MTr.2 z dnia 29.03.2021r.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 2

Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji z dnia 31.08.2021r.

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia

Decyzja środowiskowa

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2021-02-05 10:45:02.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 30.12.2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW zlokalizowanej na działce nr ewid. 266 w miejscowości Babczów, gm. Kobiele Wielkie.

Pobierz obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Informacja o wpłynięciu wniosku wydania decyzji ooś

Obwieszczenie o wystapieniu do organów opiniujacych

Zawiadomienie o przedłożeniu terminu do 31.03.2021 r.

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi WOOŚ.4220.19.2021.K.Sa.2 z dnia 25.01.2021r.

Zawiadomienie RDOŚ Znak:WOOŚ.4220.19.2021.KSa.3 z dnia 24.02.2021r.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie RDOŚ Znak:WOOŚ.4220.19.2021.KSa.4 z dnia 08.04.2021r.

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu 2

Obwieszczenie o zebranych materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Zawiadomienie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia

Decyzja środowiskowa

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2020-12-31 11:24:41 | Data modyfikacji: 2020-12-31 11:36:51.
Data wprowadzenia: 2020-12-31 11:24:41
Data modyfikacji: 2020-12-31 11:36:51
Autor: Adam Szczekocki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński