L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Ogłoszenia12662
2Przetargi7888
3Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 7429
4- Radni3830
5Podstawowe dane jednostki3681
6Załatwianie spraw3587
7Gospodarka odpadami komunalnymi3559
8Oświadczenia3498
9Rada3332
10Wykaz telefonów3122
11Dane kontaktowe3078
12Jednostki organizacyjne3075
13Skład Rady2860
14Wójt2843
15Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze2714
16Regulamin organizacyjny2697
17Jednostki pomocnicze2676
18Oświata2607
19Statut Gminy2586
20Zapytania ofertowe 2549
21Lokalizacja inwestycji2540
22- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.2438
23Skrzynka Podawcza2423
24Planowanie przestrzenne2403
25Budżet2358
26Baza Aktów Własnych (BAW)2352
27Wykaz Sołtysów2331
28Instrukcja obsługi2315
29Stowarzyszenia i związki członkowskie2314
30Wybory Samorządowe 20142292
31Projekty budżetu2291
32Wyszukiwarka2257
33Stypendia2246
34Redakcja Biuletynu2241
35Linki2070
36Skrzynka Podawcza 22061
37Informacje nieudostępnione1961
38Parlament Europejski 20141961
39Planowane sesje1948
40Dostęp dla osób niepełnosprawnych1636
41Ewidencja ludności1540
42Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne1459
43Dowody osobiste1422
44Oświata (stypendia, dowozy)1387
45Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne1349
46Zamówienia publiczne1347
47Ewidencja działalności gospodarczej1345
4820141267
49Statut sołectw1259
50Melioracja, Gminna Spółka Wodna1238
51Koncesje alkoholowe1222
52Wyprawka szkolna1175
53Stypendia szkolne1163
54Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1130

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl