L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Ogłoszenia16209
2Przetargi11023
3Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 10360
4Zapytania ofertowe 7694
5Gospodarka odpadami komunalnymi7491
6- Radni5307
7Podstawowe dane jednostki4773
8Oświadczenia4696
9Rada4569
10Załatwianie spraw4521
11Wykaz telefonów4357
12Dane kontaktowe4076
13Jednostki organizacyjne3993
14Skład Rady3942
15- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.3806
16Wójt3641
17Regulamin organizacyjny3565
18Lokalizacja inwestycji3505
19Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze3501
20Jednostki pomocnicze3422
21Oświata3411
22Wykaz Sołtysów3340
23Statut Gminy3284
24Skrzynka Podawcza3206
25Planowanie przestrzenne3164
26Budżet3127
27Projekty budżetu3034
28Baza Aktów Własnych (BAW)2998
29Stowarzyszenia i związki członkowskie2984
30Instrukcja obsługi2933
31Skrzynka Podawcza 22927
32Wyszukiwarka2920
33Stypendia2879
34Redakcja Biuletynu2876
35Linki2676
36Informacje nieudostępnione2599
37Nieodpłatna pomoc prawna2447
38Dostęp dla osób niepełnosprawnych2269
39Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne1979
40Ewidencja ludności1952
41Dowody osobiste1901
42Oświata (stypendia, dowozy)1892
43Zamówienia publiczne1891
44Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne1883
45Ewidencja działalności gospodarczej1845
46Statut sołectw1812
47Melioracja, Gminna Spółka Wodna1695
4820141694
49Koncesje alkoholowe1662
50Stypendia szkolne1640
51Wyprawka szkolna1569
52Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1515
532019 rok306

 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Gmina Kobiele Wielkie
ul. Reymonta 79
97-524 Kobiele Wielkie
Wójt Gminy
Henryk Więckowski
Kontakt:
Tel: (44) 681-44-12
Fax: (44) 681-05-06
e-mail: ugkobiele@poczta.onet.pl