L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Ogłoszenia19132
2Przetargi13641
3Zapytania ofertowe 12832
4Zawiadomienia o wszczęciu postępowania 12807
5Gospodarka odpadami komunalnymi10611
6- Radni6425
7Wykaz telefonów6161
8Podstawowe dane jednostki5892
9Oświadczenia5608
10Załatwianie spraw5465
11Rada5425
12- Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.5034
13Dane kontaktowe4996
14Skład Rady4819
15Jednostki organizacyjne4758
16Lokalizacja inwestycji4322
17Wójt4314
18Regulamin organizacyjny4239
19Wykaz Sołtysów4215
20Regulamin naboru na wolne stanowisko urzędnicze4176
21Jednostki pomocnicze4132
22Oświata4121
23Statut Gminy3898
24Skrzynka Podawcza3897
25Planowanie przestrzenne3861
26Budżet3857
27Projekty budżetu3676
28Stowarzyszenia i związki członkowskie3570
29Baza Aktów Własnych (BAW)3566
30Wyszukiwarka3501
31Instrukcja obsługi3480
32Skrzynka Podawcza 23463
33Redakcja Biuletynu3430
34Stypendia3412
35Linki3283
36Informacje nieudostępnione3167
37Dostęp dla osób niepełnosprawnych3003
38Nieodpłatna pomoc prawna3000
39Inwestycje, gospodarka nieruchomościami i zagospodarowanie przestrzenne2471
40Gospodarka komunalna (czynsz, opłata za wodę), oświetlenie uliczne2385
41Ewidencja ludności2351
42Statut sołectw2339
43Dowody osobiste2318
44Melioracja, Gminna Spółka Wodna2293
45Zamówienia publiczne2290
46Oświata (stypendia, dowozy)2281
47Ewidencja działalności gospodarczej2264
4820142042
49Koncesje alkoholowe2034
50Stypendia szkolne2017
51Wyprawka szkolna1913
52Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych1818
53Obrady Rady Gminy1091
542019 rok673
55Powszechny Spis Rolny 2020641