bip.kobielewielkie.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kobiele Wielkie  www.kobielewielkie.pl
Ogłoszenia strona główna 
Ogłoszenia
 

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Radomszczańskim.

Treść informacji (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-01-02 12:11:10 | Data modyfikacji: 2019-01-08 09:36:30.
 

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa, dostępnego dla mieszkańców Powiatu Radomszczańskiego, o której mowa w Ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Pobierz listę (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2019-01-08 09:36:59 | Data modyfikacji: 2019-01-08 09:36:30.
 

Zarządzenie nr 21/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie

Treść zarządzenia (plik pobrano 23 razy)

Informacja o wyniku przetargu (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-06-11 13:56:28 | Data modyfikacji: 2018-06-11 14:26:18.
 

Zarządzenie nr 18/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy

Treść zarządzenia (plik pobrano 14 razy)

Informacja o wyniku przetargu (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-17 14:17:59 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:18:54.
 

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia (plik pobrano 21 razy)

Informacja o wyniku przetargu (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 15:09:36 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:18:54.
 

Zarządzenie Nr 4/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w gminie Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia (plik pobrano 23 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-01-11 14:26:26 | Data modyfikacji: 2018-05-17 14:18:54.
 

Zawiadomienie dotyczące wyłożenia do publicznego wglądu Projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu sporządzonego dla Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zawiadomienia (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2017-10-02 12:19:15 | Data modyfikacji: 2017-10-02 12:19:52.
 

Wójt Gminy Kobiele Wielkie podaje do publicznej wiadomości treść Decyzji znak: GNI.6823.3.16.2016 Starosty Radomszczańskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie uznania nieruchomości położonej w gminie Kobiele Wielkie obręb geodezyjny Biestrzyków Mały działki numer 77 o powierzchni 0,24 ha oraz 78 o powierzchni 0,60 ha jako stanowiącą mienie gromadzkie na dzień 5 lipca 1963r.

Treść decyzji (plik pobrano 5 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-11-21 15:03:55 | Data modyfikacji: 2016-11-21 15:04:16.
 

Ogłoszenie o przetargu.

I przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie, położonej w obrębie geodezyjnym Babczów, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 65, o powierzchni 0,2000 ha, dla które (plik pobrano 33 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-11-18 10:10:48 | Data modyfikacji: 2016-11-21 15:04:16.
 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY

Treść informacji (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Artur Kozielski | Data wprowadzenia: 2016-10-11 11:07:10 | Data modyfikacji: 2016-11-21 15:04:16.
 

Ogłoszenie o przetargu

I przetarg ustny, ograniczony dla właścicieli działek sąsiednich, na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Kobiele Małe, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 749 o pow. 0,2600 ha. (plik pobrano 36 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-11-04 13:18:28 | Data modyfikacji: 2016-11-21 15:04:16.
 

Zawiadomienie dla organizatorów zgromadzeń.

Treść zawiadomienia (plik pobrano 32 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2015-10-23 07:44:13 | Data modyfikacji: 2016-11-21 15:04:16.
Informacja o otrzymaniu wsparcia 

Informacja o otrzymaniu wsparcia "Książki naszych marzeń" (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2015-10-21 10:08:58 | Data modyfikacji: 2015-10-21 10:13:43.
 

Zarządzenie nr 0050.39.2015 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia (plik pobrano 33 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 34 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2015-07-27 10:09:14 | Data modyfikacji: 2015-10-21 10:13:43.
Ogłoszenie o przetargu 

II przetarg ustny, nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Wola Rożkowa, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 263/1 o pow. 0,1700 ha. (plik pobrano 46 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2014-05-30 11:54:50 | Data modyfikacji: 2014-05-30 12:03:34.
Data wprowadzenia: 2014-05-30 11:54:50
Data modyfikacji: 2014-05-30 12:03:34
Autor: Elżbieta Mazik
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kobielewielkie.pl