bip.kobielewielkie.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kobiele Wielkie  www.kobielewielkie.pl
Zarządzenia Wójta strona główna 
Zarządzenia Wójta
 

Zarządzenie nr 52. 2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-11-13 14:25:35.
 

Zarządzenie nr 0050.30.2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Treść zarządzenia (plik pobrano 11 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2018-07-16 11:45:11.
 

Zarządzenie nr 20/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyznaczenia inspektora ochrony danych.

Treść zarządzenia (plik pobrano 18 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Data wprowadzenia: 2018-05-25 08:53:23.
 

Zarządzenie nr 14/2018 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia i przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia (plik pobrano 19 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2018-05-02 14:36:22.
 

Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw Rewitalizacji Gminy Kobiele Wielkie

Treść zarządzenia (plik pobrano 22 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Krzysztof Wrótniak | Data wprowadzenia: 2017-07-12 14:24:50.
 

Zarządzenie Nr 0050.50.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ogloszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Kobiele Wielkie.

Treść zarządzenia (plik pobrano 22 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Elżbieta Mazik | Data wprowadzenia: 2016-10-26 14:19:58.
 

Zarządzenie Nr 0050.28.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnai 07 lipca 2016 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Treść zarządzenia (plik pobrano 36 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Ewa Dziębor | Data wprowadzenia: 2016-07-11 08:45:01.
 

Zarządzenie nr 0050.25.2016 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 25.05.2016 r. w sprawie określenia sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej.

Treść zarządzenia (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Agnieszka Pokora | Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:59:05.
Data wprowadzenia: 2016-07-07 09:59:05
Autor: Agnieszka Pokora
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kobielewielkie.pl