bip.kobielewielkie.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kobiele Wielkie  www.kobielewielkie.pl
Przetargi strona główna 

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Huta Drewniana oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Kobiele Małe.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.10

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va6.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va6.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va6.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.10

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va10.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va10.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va10.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb10

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb11

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb12

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb13

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana rejestracji postępowania na miniPortalu

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2022-05-17 11:24:30.

Budowa drogi gminnej w msc. Orzechówek gmina Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va1 - Projekt budowlany

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va2 - Projekt budowlany

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3 - Projekt budowlany

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va4 - Projekt budowlany

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va5 - Projekt budowlany

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb1 - STWiOR(drogowa)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb2 - STWiOR(telekomunikacja)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vc1 - Przedmiar robót(drogowy)

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vc2 - Przedmiar robót(telekomunikacja)

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2022-05-06 09:11:04.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Huta Drewniana oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Kobiele Małe.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.10

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va6.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va6.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va6.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.10

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va10.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va10.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va10.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb10

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb11

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb12

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb13

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana rejestracji postępowania na miniPortalu

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2022-04-15 09:33:44.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez przebudowę stacji uzdatniania wody w m. Huta Drewniana oraz rozbudowę oczyszczalni ścieków w m. Kobiele Małe.

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IVa - Wzór umowy dot. oczyszczalnia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IVb - Wzór umowy dot. stacja oczyszczania wody

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va3.10

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va6.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va6.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va6.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va7.10

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va8.9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va10.0

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va10.1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va10.2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb4

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb5

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb6

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb7

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb8

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb9

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb10

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb11

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb12

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb13

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana rejestracji postępowania na miniPortalu

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Modyfikacja treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana rejestracji postępowania na miniPportalu

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2022-03-10 08:43:42.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć I zamówienia - pfu przydomowe oczyszczalnie ścieków

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - decyzja zatwierdzająca projekt geologiczny

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć II zamówienia - pfu budowa studni głębinowej 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - pfu budowa studni głębinowej 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część III zamówienia - pfu sieci wodociągowej

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2022-02-22 15:17:28.

Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika o długości 241,67 m w msc. Kobiele Małe.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Va - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vb - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vc - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vd - Projekt budowlano - wykonawczy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Ve - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział Vf - Przedmiar robót

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wykonaniu umowy

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2022-01-13 14:09:36.

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, wykonanie odwiertu studni i budowę sieci wodociągowej.

Ogłoszenie o zamówieniu

Rejestracja postępowania na miniportalu

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział II - Oświadczenia

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział III - Formularz

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział IV - Wzór umowy

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć I zamówienia - pfu przydomowe oczyszczalnie ścieków

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - cześć II zamówienia - pfu budowa studni głębinowej 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - decyzja zatwierdzająca projekt geologiczny

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - pfu budowa studni głębinowej 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 1

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 2

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część II zamówienia - projekt robót geologicznych 3

Specyfikacja Warunków Zamówienia - Rozdział V - część III zamówienia - pfu sieci wodociągowej

Informacja na temat kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:36:40.

Zobacz:
 Przetargi 2022 .  Przetargi 2021 .  Przetargi 2020 .  Przetargi 2019 .  Przetargi 2018 .  Przetargi 2017 .  Przetargi 2016 .  Przetargi 2015 .  Przetargi 2014 . 
Data wprowadzenia: 2022-01-04 13:36:40
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kobielewielkie.pl