bip.kobielewielkie.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kobiele Wielkie  www.kobielewielkie.pl
Przetargi strona główna 
Przetargi 2018
 

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej oraz remont hydroforni wraz z wymianą urządzeń.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 36 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 35 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV -Wzór umowy (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - Program funkcjonalno-użytkowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. (plik pobrano 29 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - Program funkcjonalno-użytkowy remontu budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Kobiele Wielkie. (plik pobrano 18 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - Program funkcjonalno-użytkowy budowy wodociągu w miejscowości Kobiele Wielkie. (plik pobrano 8 razy)

Wyjaśnienia Treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-03-08 11:54:54.
 

Budowa wyjścia ewaluacyjnego przy budynku przedszkola w msc. Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 18 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.1 (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.2 (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.3 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.4 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.5 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.6 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.7 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.8 (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.9 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.10 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.11 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.12 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.13 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.14 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.15 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.16 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.17 (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.18 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.19 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.20 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.21 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.22 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.23 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.24 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.25 (plik pobrano 6 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.26 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.27 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.28 (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.29 (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.30 (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.31 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.1 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.2 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - przedmiar robót (plik pobrano 10 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-03-06 09:15:27.
 

Budowa wyjścia ewaluacyjnego przy budynku przedszkola w msc. Kobiele Wielkie.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 22 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV - Wzór umowy (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.1 (plik pobrano 10 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.2 (plik pobrano 7 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.3 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.4 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.5 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.6 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.7 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.8 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.9 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.10 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.11 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.12 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.13 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.14 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.15 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.16 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.17 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.18 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.19 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.20 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.21 (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.22 (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.23 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.24 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.25 (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.26 (plik pobrano 4 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.27 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.28 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.29 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.30 (plik pobrano 3 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - projekt budowlany cz.31 (plik pobrano 5 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.1 (plik pobrano 2 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - specyfikacja techniczna cz.2 (plik pobrano 1 raz)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - przedmiar robót (plik pobrano 17 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 27 lutego 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 8 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 12 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-02-12 11:14:26.
 

Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w gminie Kobiele Wielkie poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, budowę sieci wodociągowej oraz remont hydroforni wraz z wymianą urządzeń.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik pobrano 48 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział I - Instrukcja dla Wykonawców (plik pobrano 43 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział II - Oświadczenia wykonawcy (plik pobrano 11 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział III - Formularze (plik pobrano 12 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział IV -Wzór umowy (plik pobrano 8 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Va - Program funkcjonalno-użytkowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. (plik pobrano 31 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vb - Program funkcjonalno-użytkowy remontu budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Kobiele Wielkie. (plik pobrano 24 razy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rozdział Vc - Program funkcjonalno-użytkowy budowy wodociągu w miejscowości Kobiele Wielkie. (plik pobrano 15 razy)

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (plik pobrano 13 razy)

Działając na podstawie art. 86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza poniżej informacje z dokonanego w dniu 09 lutego 2018 r. o godzinie 9:15 otwarcia ofert - Protokół z otwarcia ofert. (plik pobrano 64 razy)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik pobrano 20 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Paweł Starostecki | Data wprowadzenia: 2018-01-25 09:27:57.

Zobacz:
 Przetargi 2018 .  Przetargi 2017 .  Przetargi 2016 .  Przetargi 2015 .  Przetargi 2014 . 
Data wprowadzenia: 2018-01-25 09:27:57
Autor: Paweł Starostecki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kobielewielkie.pl