bip.kobielewielkie.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kobiele Wielkie  www.kobielewielkie.pl
Referendum 2015 strona główna 
Referendum 2015
 

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym.

Pobierz plik (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:56:22.
 

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego.

Pobierz zgłoszenie (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:54:50.
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Pobierz wniosek (plik pobrano 6 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:51:24.
 

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Pobierz wniosek (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:49:24.
 

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku.

Pobierz upoważnienie (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:47:11.
 

Informacja Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 17 sierpnia 2015 roku o sporządzeniu spisu wyborców oraz miejscu i czasie jego udostępnienia.

Treść informacji (plik pobrano 4 razy)

Wniosek o udostępnienie spisu wyborców. (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Joanna Zakrzewska | Data wprowadzenia: 2015-08-18 09:29:44.
 

Zarządzenie Nr 0050.41.2015 Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji ds. referendum w Gminie Kobiele Wielkie w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Treść zarządzenia (plik pobrano 6 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 14 razy)

Załącznik nr 2 (plik pobrano 13 razy)

Załącznik nr 3 (plik pobrano 14 razy)

Załącznik nr 4 (plik pobrano 15 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-08-12 08:35:25.
 

Uchwała Nr VII/39/2015 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/104/12 Rady Gminy Kobiele Wielkie z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Kobiele Wielkie na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Treść uchwały (plik pobrano 9 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:39:09.
 

Wykaz miejsc na obszarze gminy Kobiele Wielkie przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w ogólnokrajowym referendum zarządzonym na dzień 06 września 2015 r.

Pobierz wykaz (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-27 09:36:08.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 23 lipca 2015 r. w numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum.

Treść obwieszczenia (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-27 08:29:24.
 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji.

Pobierz załącznik (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-03 08:04:15.
 

Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące udziału w pracach obwodowych komisji do spraw referendum w kraju.

Pobierz załącznik (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-07-03 08:00:59.
 

Informacja dotycząca formy składania wniosków dotyczących: dopisania do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania, zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Treść informacji (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:46:29.
 

Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Pobierz załącznik (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:44:55.
 

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Pobierz załącznik (plik pobrano 2 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:43:43.
 

Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.

Pobierz załącznik (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-29 12:41:51.
 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 czerwca 2015 r. o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum.

Treść postanowienia (plik pobrano 3 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Józef Szpruch | Data wprowadzenia: 2015-06-25 13:35:51.
Data wprowadzenia: 2015-06-25 13:35:51
Autor: Józef Szpruch
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kobielewielkie.pl