bip.kobielewielkie.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kobiele Wielkie  www.kobielewielkie.pl
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego strona główna 
Współpraca z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „ Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Treść ogłoszenia (plik pobrano 6 razy)

Treść zarządzenia (plik pobrano 4 razy)

Załącznik nr 1 (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2018-10-03 08:06:23.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 10.10.2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

Treść ogłoszenia (plik pobrano 4 razy)

Formularz konsultacji (plik pobrano 4 razy)

Program współpracy (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2017-10-10 08:33:56 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:34:12.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.

Treść ogłoszenia (plik pobrano 7 razy)

Formularz konsultacji (plik pobrano 4 razy)

Program współpracy (plik pobrano 7 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:38:34 | Data modyfikacji: 2017-10-10 08:34:12.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016".

Treść ogłoszenia (plik pobrano 1 raz)

Formularz konsultacji (plik pobrano 1 raz)

Program współpracy (plik pobrano 4 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2016-09-12 10:26:22 | Data modyfikacji: 2016-09-12 10:35:37.
 

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobiele Wielkie z dnia 03.09.2014r.O przeprowadzeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Kobiele Wielkie z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015".

Treść ogłoszenia (plik pobrano 14 razy)

Formularz konsultacji (plik pobrano 4 razy)

Program współpracy (plik pobrano 8 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Henryka Skorupa | Data wprowadzenia: 2014-09-03 14:40:18 | Data modyfikacji: 2014-09-08 08:19:24.
Data wprowadzenia: 2014-09-03 14:40:18
Data modyfikacji: 2014-09-08 08:19:24
Autor: Henryka Skorupa
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kobielewielkie.pl