bip.kobielewielkie.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kobiele Wielkie  www.kobielewielkie.pl
Gospodarka odpadami komunalnymi strona główna 

Zobacz:
   ZMIANA STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   NOWY NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DLA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
   Harmonogram wywozu odpadów
   Ogłoszenia
   Ulotka informacyjna
   Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   Roczna analiza stanu gospodarki odpadami
   Sprawozdanie
   Uchwały
   Wykaz podmiotów odbierających odpady
   Wykaz firm wpisanych do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych
   Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
   Poziom recyklingu
   Wnioski
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kobielewielkie.pl