bip.kobielewielkie.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Kobiele Wielkie  www.kobielewielkie.pl
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia strona główna 
Środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 1.03.2016 r. w sprawie wydanym postanowieniu GPI.6220.4.2015 z dnia 25.02.2016 r. w sprawie zawieszenia postanowienia, wszczętego na wniosek Inwestora tj. WINDPROJEKT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. Piękna 24/26A/1, 00-549 Warszawa, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zespół Elektrowni Wiatrowych "Park Przedbórz".

Treść obwieszczenia (plik pobrano 22 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2016-03-08 13:34:50 | Data modyfikacji: 2016-03-08 13:36:27.
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Kodrąb z dnia 11.01.2016 r. w sprawie wydania zawiadomienia GPI.6220.4.2015 z dnai 05.01.2016 r. o przedłużeniu terminu wydania postanowienia w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko lub braku takiej potrzeby dla przedsięwzięcia pn.: Zespół Elektrowni Wiatrowych Park Przedbórz. 

Treść obwieszczenia (plik pobrano 21 razy)

 

Opublikowane przez: Daniel Carzyński | Autor: Adam Szczekocki | Data wprowadzenia: 2016-01-12 08:44:36 | Data modyfikacji: 2016-03-08 13:36:27.
Data wprowadzenia: 2016-01-12 08:44:36
Autor: Adam Szczekocki
Opublikowane przez: Daniel Carzyński
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.kobielewielkie.pl